Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


Քիմիական լաբորատորիա
Լաբորատորիայի մասին Միջազգային համագործակցություն
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Հրատարակումներ
Գիտական արդյունքները  

Լաբորատորիայի մասին

Քիմիական լաբորատորիան Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում գոյություն ունի 1937 թվականից: Լաբորատորիայում կատարվում էին և կատարվում են Հայաստանում տարածված ապարների, միներալների և հողերի քիմիական անալիզներ: Ներկայումս այն բաղկացած է երեք խմբից. սիլիկատային, հանքային և հազվագյուտ ու ցրված տարրերի:

Լաբորատորիայում աշխատել են ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պրոֆ.Վ.Թառայանը, ք.գ.դ., պրոֆ. Ժ.Առուստամյանը, ք.գ.թ. Ա.Իվանյանը, Է. Քյուրկչյանը, Հ.Բոզոյանը, Ա.Պետրոսյանը, Ս. Դեխտրիկյանը, Թ.Ավագյանը, Լ.Էլիազյանը, Վ.Բաբայանը, Գ.Ջրբաշյանը, Գ.Յազըջյանը և ուրիշներ: 1980 թ. Լաբորատորիան ղեկավարում է ք.գ.թ Ա.Սահակովը: