Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
Երկրատեղեկատվության լաբորատորիա
Լաբորատորիայի մասին Թվային քարտեզներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ

Լաբորատորիայի մասին

Երկրատեղեկատվության լաբորատորիան ԵԳԻ գրադարանի հետ կազմում են «Տեղեկատվության բաժին»։

1984 թվականին ԵԳԻ տնօրեն ակադեմիկոս Ա.Տ.Ասլանյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց «Երկրաբանությունում մաթմատիկական մեթոդների կիրառման» լաբորատորիա։ Հետագայում այն Երկրաբանական ինստիտուտի կառուցվածքային և թեմատիկ փոփոխությունների նպատակով վերակազմավորվեց որպես Երկրատեղեկատվության լաբորատորիա։

Իր գործունեության ընթացքում լաբորատորիան անցել է երկրաբանական ինֆորմատիկայի զարգացման հաջորդական փուլեր՝ երկրաբանական տվյալների վիճակագրական մշակման մեթոդներից մինչև երկրաբանական օբյեկտների և գործընթացների տարածական մաթեմատիկական և տեղեկատվական մոդելավորում և թվային քարտեզագրում։

Լաբորատորիայում աշխատում են հինգ գիտաշխատողներ։

Ներկայումս լաբորատորիան զբաղվում է մետաղական հանքավայրերի, ռելիեֆի մորֆոմետրիայի, ջրային ռեսուրսների մոդելավորման և քանակական նկարագրության մեթոդների մշակմամբ, թվային քարտեզների կազմամբ ու վերլուծությամբ, ԱՏՀ - նախագծերի, ինտերակտիվ քարտեզների մշակմամբ և ArcGIS ծրագրային ընդլայնումների ստեղծմամբ։ Լաբորատորիան ստեղծման օրվանից ղեկավարում է երկրաբանական գ/թ Ա.Ավագյանը: