Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


Հիդրոերկրաբանության և հիդրոերկրաքիմիայի լաբորատորիա/Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները
Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ

Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները

Շահինյան Հ.Վ. – ե. գ / թ., ա. գ. աշ.
հիդրոերկրաքիմիա, խմելու քաղցրահամ, մակերևութային, հանքային, հանքավայրային ջրերի կազմի և որակի ձևավորման առանձնահատկություններ, երկրաբնապահպանություն,  լիթոերկրաքիմիա, լանդշաֆտների երկրաքիմիա:
Հրատարակումների թիվը` 37:
E-mail: hrshah (at) sci.am

Զաքարյան Շ.Ս. - ք.գ.թ., ա.գ.աշ.
անօրգանական քիմիա, անալիտիկա, հիդրոերկրաքիմիա, երկրաբնապահպանություն
Հրատարակումների թիվը` 21, 1 հայտնագոևծություն:
E-mail: shushzakar (at) gmail.com

Գյուլնազարյան Շ.Ա. - ք.գ.թ., ա.գ.աշ.
անօրգանական քիմիա, անալիտիկա, հիդրոերկրաքիմիա, երկրաբնապահպանություն
Հրատարակումների թիվը`14 :
E-mail: shushzakar (at) gmail.com

Սաֆարյան Ռ. – ինժ.-երկրաբան
հիդրոերկրաքիմիա, ջրերի կազմի և որակի ձևավորման առանձնահատկություններ, երկրաբնապահպանություն,  լիթոերկրաքիմիա:

    Գիտական ուսումնասիրությունների ուղղությունները – ՀՀ տարածքի խմելու քաղցրահամ, մակերևութային, հանքային ջրերի կազմի և որակի ձևավորման առանձնահատկություններ, հանքավայրային ջրեր, լեռնահանքային արդյունաբերության ազդեցության գնահատում շրջակա միջավայրի վրա, ՀՀ տարածքի խմելու քաղցրահամ ջրերի կազմերի տվյալների բազայի ստեղծում և ջրերի կազմերի տարածվածության քարտեզագրում, ջրերի օգտագործման պիտանիության աստիճանի հիդրոերկրաքիմիական հիմնավորումներ, ՀՀ-ում ընդունված նորմերին ջրերի որակի համապատասխանության պարզաբանումներ և գիտական հիմնավորումներ: