Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
Օգտակար հանածոների և պետրոլոգիայի բաժին/Օգտակար հանածոների լաբորատորիա
Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ

Բաժնի մասին

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի ու մետաղագոյացման բաժինն Երկրաբանական ինստիտուտի հիմնադրման պահից մինչև այժմ հանդիսանում է ինստիտուտի առաջատար բաժիններից մեկը:

1935-1943թթ. հետազոտությունների արդյունքներն ամփոփված են Հ.Տ. Կարապետյանի, Հ.Ս. Ստեփանյանի, Ս.Հ. Մովսեսյան և այլոց աշխատանքներում:

1943թ. Բաժնի առաջին ղեկավար նշանակվել է Հ.Գ. Մաղաքյանը, իսկ 1947 թ. Ս.Ս. Մկրտչյանը: Հետագա տարիներին բաժինը ղեկավարել են` Է.Ա. Խաչատրյանը (1957-1982 թթ), Կ.Ա. Քարամյանը (1982-1986 թթ ), Շ.Հ. Ամիրյանը (1986-2005 թթ), Ս.Վ. Գրիգորյանը (2005-2006 թթ) և 2007 թ. մինչև այժմ Կ.Մ. Մուրադյանը: