Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


Գեոարխեոլոգիայի և գեոմոնիտորինգի լաբորատորիա/Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ

Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

ԳԱԱ ԵԳԻ սեյսմոլոգիական դիտացանցը

Սեյսմիկ և GPS կայանի ընդհանուր տեսքը

Սեյսմոլոգիական և երկրադինամիկ ցանցի տվյալների մշակման արդյունքները

Դաշտային երկրաֆիզիկական չափումներ (MASW, գեոռադարային,  GPS սեսսիոն):

Երկրաֆիզիկական չափումների տվյալների մշակման արդյունքները (մակերևույթային ալիքների բազմակապուղի վերլուծություն (MASW), գեոռադարային հանույթով առանձնացված անոմալիա)


Սողանքի կայունության հաշվարկ (Կարմիր գույնով նշված է ամենաանկայուն տեղամասը)

Գրունտային ջրերի ընդհանրացված պիեզոմետրիկ մակարդակը


Ջրամբարի պատվարի եռաչափ մոդելը և տեղեկատվական շերտերի ընդհանուր պատկերը

Սողանքի և նրա հարակից տարածքի 3D  մոդելը

Առանձնացված հեռանկարային հնագիտական տեղամասերը  գևոռադարային հանույթների օգտագործմամբ և  դրանց պեղման արդյունքները