Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


Գեոարխեոլոգիայի և գեոմոնիտորինգի լաբորատորիա/Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները
Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ

Գիտական անձնակազմը և հետազոտությունների ոլորտը

Լաբորատորիայի գիտա-տեխնիկական անձնակազմը

Գևորգյան Միքայել- Լաբորատորիայի վարիչ, Երկրաբ.գիտ. թեկնածու:
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Բնական վտանգների գնահատում ,  սողանքների լանջերի կայունության գնահատում, ,  ջրամբարների վիճակի գնահատում, ինժեներային երկրաֆիզիկա, սեյսմոհետախուզություն,  ուսումնասիրություններ գեոռադարային հանույթի կիրառմամբ, գեոարխեոլոգիական ուսումնասիրություններ երկրաֆիզիկական մեթոդներով, սեյսմիկ վտանգի և ռիսկի գնահատում, սեյսմիկ միկրոշրջանացման աշխատանքներ, գրունտների սեյսմիկ կարգերի գնահատում։

Հրատարակումների թիվը`19, որից 9 միջազգային ամսագրերում  
e-mail : gevmikayel@gmail.com

Բաղդասարյան Հայկ – Ավագ գիտաշխատող , Երկրաբ.գիտ. թեկնածու
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ հեռահար զոնդավարման կիրառում բնական վտանգների, երկրադինամիկ, երկրատեխնիկական պրոցեսների ուսումնասիրության, թվային հենքերի ստեղծման համար; տարածքների (քաղաքներ, համայնքներ, բնակավայրեր, կարևոր նշանակության կառույցներ) հավանականային, դետերմինիստիկ (երկրաշարժի սցենար) ռիսկի գնահատում:

Հրատարակումների թիվը`12, որից 7 միջազգային ամսագրերում    
e-mail : haykbag@gmail.com

Սարգսյան Լիլիթ – Գիտաշխատող, Երկրաբ.գիտ գիտ. թեկնածու
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Սեյսմիկ ալիքների տարածում, երկրաշարժերի ալիքային պատկերների վերծանում, երկրաշարժերի կատալոգի կազմում, սեյսմիկություն, երկրաշարժերի էպիկենտրոնների վերահաշվարկ, սեյսմիկ տոմոգրաֆիա, հարուցված սեյսմիկություն, հրաբխային սեյսմոլոգիա։

Հրատարակումների թիվը` 32 , որից  19 միջազգային ամսագրերում    
e-mail : lilit_geo@yahoo.com


Թոզալաքյան Պետրոս – Ավագ գիտաշխատող, Կենսաբ. գիտ. թեկնածու
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Լճային համակարգերի էկոհամակարգերի ուսումնասիրություն, շրջակա միջավայրի քիմիա, կլիմայի փոփոխության և ջերմոցային գազերի արտանետումների ուսումնասիրություն և հաշվառում, ածխաջրածնային և այլ գազերի արտանետումների երկրաքիմիական ուսումնասիրություններ, բնապահպանական կենսատեխնոլոգիաների մշակում, վերարտադրվող էներգետիկա:
Հրատարակումների թիվը` 38 , որից 10-ը` միջազգային ամսագրերում;
ԽՍՀՄ 9 գյուտի հեղինակային իրավունք, ՀՀ 4 գյուտի արտոնագիր, որոնցից մեկը արտոնագրվել է նաև Նիդեռլանդներում:  
e-mail: tozalakyan@mail.ru  


Իգիթյան Հայկ -  Գիտաշխատող, Երկրաբ.գիտ. թեկնածու
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Ակտիվ խզվածքների մերձմակերեսային ստրուկտուրաների ուսումնասիրություն և մոդելավորում, սողանքների ուսումնասիրություն, սողանքների վտանգի գնահատում, գեոարխեոլոգիական օբյեկտների հայտնաբերում, քարտեզագրում և մոդելավորում, երկրաֆիզիկական կոմպլեքս մեթոդների կիրառումը ինժեներային և օգտակար հանածոների որոնման և  հետազոտման նպատակով,

Հրատարակումների թիվը`11, որից 1 միջազգային ամսագրում
e-mail : igityanhayk@gmail.com


Մակարյան Խաչատուր – Կրտսեր գիտաշխատող, Երկրաբ.գիտ. թեկնածու
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Ակտիվ տեկտոնիկա, խզվածքային գոտու ուսումնասիրություններ համալիր մեթոդների կիրառմամբ, գրունտների ջրիկացման երևույթների ուսումնասիրություններ, պատմական երկրաշարժագիտություն, պալեոսեյսմոլոգիա, պատմամշակութային կոթողների մակրոսեյսմիկ ուսումնասիրություններ, երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառում, ԱՏՀ։

Հրատարակումների թիվը`7, որից 2 միջազգային ամսագրում

e-mail:  turik3@gmail.com

Բալասանյան Սերգեյ - Կրտսեր գիտաշխատող, Երկրաբ.գիտ. թեկնածու
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Ակտիվ տեկտոնիկա, խզվածքային գոտու ուսումնասիրություններ համալիր մեթոդների կիրառմամբ, սեյսմոլոգիա, պատմական երկրաշարժագիտություն, պալեոսեյսմոլոգիա, պատմամշակութային կոթողների մակրոսեյսմիկ ուսումնասիրություններ, երկրաշարժերի մշակում, սեյսմիկ ակտիվության ուսումնասիրություններ, սեյսմիկ ռեժիմի գնահատում, սեյսմատեկտոնական պոտենցիալի հաշվարկ, երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառում։
Հրատարակումների թիվը`7, որից 2 միջազգային ամսագրում
e-mail: sergeybalasanyan6@gmail.com>


Սահակյան Էլյա – Կրտսեր գիտաշխատող
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Սեյսմիկ տոմոգրաֆիա, երկրաշարժերի գրանցումների մշակում, կատալոգի և բյուլետենի կազմում, սեյսմիկ ռեժիմի գնահատում, երկրաշարժերի էպիկենտրոնների և հիպոկենտրոնների կոորդինատների վերահաշվարկ, ֆոկալ մեխանիզմների հաշվարկում և կատալոգի կազմում, երկրակեղևի լարվածադեֆորամացիոն դաշտի ուսումնասիրություններ, լարվածության թենզորների կառուցում, սեյսմիկ առաձգական ալիքների տարածման արագությունների մոդելի կառուցում։

Հրատարակումների թիվը` 10, որից 1-ը միջազգային ամսագրում     
e-mail : elya.sahakyan@gmail.com

Հովհաննիսյան Գոհար – Գիտաշխատող,
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ սեյսմիկ վտանգի հավանականային և դետերմինիստիկ գնահատում և քարտեզագրում; ռիսկի էլեմենտների (բնակչություն, շենքեր, շինություններ, հատուկ և կարևոր օբյեկտներ, ենթակառուցվածքներ այլ կոմունիկացիոն համակարգեր)  հավաքագրում և կանոնակարգում; երկրաշարժերի սցենարների մշակում հիմնված պատմական երկրաշարժերի, ռեգիոնալ սեյսմատեկտոնական մոդելի հիման վրա;    

Հրատարակումների թիվը` 3 հոդված, որից 2-ը արտերկրում
e-mail :

Գևորգյան Լիլիթ – Գիտաշխատող, գիտությունների թեկնածու
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Բնական աղետների ռիսկերի գնահատում, հոլիստիկ ռիսկի գնահատում, ռիսկերի կառավարում, մաթեմատիկական մոդելավորում, վիճակագրություն, տարածական անալիզ, էկոհամակարգերի ծառայությունների գնահատում, սոցիալ-տնտեսական և էկոհամակարգերի խոցելիության, դիմադրողականության գնահատում
Հրատարակումների թիվը`
Միջազգային ամսագրեր    -  3 հոդված քննարկան փուլում
e-mail : lilit.gevorgyan.a@gmail.com
 
Առաքելյան Սուրեն – կրտսեր գիտաշխատող
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Հեռահար զոնդավարման կիրառում բնական վտանգների, երկրադինամիկ, երկրատեխնիկական պրոցեսների ուսումնասիրության, թվային հենքերի ստեղծման համար; տարածքների (քաղաքներ, համայնքներ, բնակավայրեր, կարևոր նշանակության կառույցներ) հավանականային, դետերմինիստիկ (երկրաշարժի սցենար) ռիսկի գնահատում և քարտեզագրում; ռիսկի էլեմենտների (բնակչություն, շենքեր, շինություններ, հատուկ և կարևոր օբյեկտներ, ենթակառուցվածքներ այլ կոմունիկացիոն համակարգեր)  հավաքագրում և կանոնակարգում
Հրատարակումների թիվը` 11, որից 8 Միջազգային ամսագրեր
e-mail: suren.arakelyan@gmail.com  
   
Աբգարյան Ելենա – Ճարտարագետ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ թվային հենքերի ստեղծում; ռիսկի էլեմենտների (բնակչություն, շենքեր, շինություններ, հատուկ և կարևոր օբյեկտներ, ենթակառուցվածքներ այլ կոմունիկացիոն համակարգեր)  հավաքագրում և կանոնակարգում:
Հրատարակումների թիվը`1
e-mail:  

Պողոսյան Անի - Ճարտարագետ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝
Երկրաէկոլոգիա, շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ, գլոբալ կլիմայական փոփոխություններ, պալեոկլիմա, հոլոցեն, նստվածքային դիատոմային ջրիմուռներ, ֆիտոպլանկտոն,  մանրէաբանություն,  քաղցրահամ լճեր, կենսաինդիկատորներ, կենսաբանական շղթաներ, լիթոլոգիա:
Հրատարակումների թիվը`1 հոդված  միջազգային ամսագրում
e-mail: ani-poghosyan@live.com  


Դեմիրճյան Հովնաթան - ճարտարագետ երկրաբան
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ երկրաշարժերի գրանցումների մշակում, կատալոգի և բյուլետենի կազմում, սեյսմիկ ռեժիմի գնահատում, երկրաշարժերի էպիկենտրոնների և հիպոկենտրոնների կոորդինատների վերահաշվարկ:

Հրատարակումների թիվը` 1.
e-mail : demirtshyanhovnatan@gmail.com

Լևոնյան Արա - ճարտարագետ էլեկտրիկ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ երկրաշարժերի գրանցումների մշակում, կատալոգի և բյուլետենի կազմում, սեյսմիկ ռեժիմի գնահատում, երկրաշարժերի էպիկենտրոնների և հիպոկենտրոնների կոորդինատների վերահաշվարկ:
Հրատարակումների թիվը`2


Աբգարյան Նատալյա –  Ճարտարագետ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ թվային հենքերի ստեղծում; ռիսկի էլեմենտների (բնակչություն, շենքեր, շինություններ, հատուկ և կարևոր օբյեկտներ, ենթակառուցվածքներ այլ կոմունիկացիոն համակարգեր)  հավաքագրում և կանոնակարգում:


Գիտական ուղղությունները


1. Սեյսմոլոգիական մոնիթորինգ, սեյսմիկ ռեժիմի պարամետրերի գնահատում,  սեյսմիկ  
     տոմոգրաֆիա
2. Կիրառական գեոդինամիկա
3. Երկրաֆիզիկական ուսումնասիրություններ
4. Տարածքների բնական  վտանգների   և ռիսկերի գնահատում
5. Գեոարխեոլոգիական  (երկրաբանական հնագիտության)  ուսումնասիրություններ: