Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
Սպեկտրալ լաբորատորիա
Լաբորատորիայի մասին Միջազգային համագործակցություն
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Հրատարակումներ
Գիտական արդյունքները  

Լաբորատորիայի մասին

Սպեկտրալ լաբորատորիան կազմակերպվել է 1956 թ. Լաբորատորիայի վարիչ է նշանակվել Գ.Մկրտչյանը: Հիմնական աշխատողներն էին Մ.Մարտիրոսյանը, Ս.Մնացականյանը, Ա. Հովհանիսյանը և ուրիշներ: 1996 թ. Լաբորատորիան ղեկավարում է ք.գ.թ. Կ.Պողոսյանը:

Լաբորատորիայի խնդիրները

Ապարներում, միներալներում, հանքանյութերում և համաձուլվածքներում 50-ից ավել քիմիական տարրերի (բացառությամբ ոչ մետաղների) պարունակությունների մոտավոր քանակական և քանակական որոշումներ:

Օգտագործվող մեթոդները՝ ջերմա էլեկտրոնային էմիսիոն սպեկտրոսկոպիա: