Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


ԵԳԻ Թանգարան/Հրատարակումներ
Հնէաբանության բաժին Հրաբխականության բաժին Հրատարակումներ
Հանքաբանության բաժին Օգտակար հանածոների բաժին
Ապարաբանության բաժին Հանքային ջրերի բաժին


ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 

2019 թ.

Հոդվածներ

1. Малхасян Э.Г., Малхасян Г.Э., Хомизури Г.П. Библиография публикаций по истории геологии Армении (1821-2017), INHIGEO Newslette. №51 for 2018. Johnstown, Pensilvania, USA, 2019, pp. 149-160. 
2. Khomizuri G.P. Annual Report from Armenia. INHIGEO Newsletter. 2019. №51 for 2018. Johnstown, Pensilvania, USA, p. 84.
Զեկուցումներ

1. Գրիգորյան Գ. ՀՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերը որպես երկրաբանական տուրիզմի զարգացման հեռանկարային տեղամասեր: Միջազգային գիտաժողով «Բնագիտական թանգարանները որպես գեոտուրիզմի զարգացման գործոն», նվիրված Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարանի 80-ամյակին, 15-18 հոկտեմբեր, 2019, էջ 34-35:

2. Գրիգորյան Գ., Նազարեթյան Ս.  ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ թանգարանը և երկրաբանական եզակի հուշարձանների դերը ՀՀ գեոտուրիզմի զարգացման գործում: Միջազգային գիտաժողով «Բնագիտական թանգարանները որպես գեոտուրիզմի զարգացման գործոն», նվիրված Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարանի 80-ամյակին, 15-18 հոկտեմբեր, 2019, էջ 36-37:
3. Գրիգորյան Գ., Խոմիզուրի Գ., Դավթյան Ռ., Ավագյան Ս., Սահակյան Ն. Լ.Ա. Սպենդիարյանի մրցանակի աշխարհագրությունը և “Հայկական հրաբխային լեռնաշխարհը”: Միջազգային գիտաժողով «Բնագիտական թանգարանները որպես գեոտուրիզմի զարգացման գործոն», նվիրված Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարանի 80-ամյակին, 15-18 հոկտեմբեր, 2019, էջ 37-38:

4. Սահակյան Ն, Ենգիբարյան Տ. Կին աշխարհագրագետների կազմակերպությունն աշխարհում: Միջազգային գիտաժողով «Բնագիտական թանգարանները որպես գեոտուրիզմի զարգացման գործոն», նվիրված Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարանի 80-ամյակին, 15-18 հոկտեմբեր, 2019, էջ 47-49:

5. Sahakyan N., Prospects of geotourism development in the Chambarak community of Armenia, Program and abstract book of International conference on "Museums of natural sciences as a factor of geotourism development", Yerevan 2019, p. 25.

Գիտական ժամանակավոր ցուցադրություններ՝

1. Նվիրված ակադեմիկոս Աշոտ Տ. Ասլանյանի ծննդյան 100-ամյակին 
2. Նվիրված երկրաբանա-հանքաբանական գիտությունների դոկտոր Բ.Մ.Մելիքսեթյանի ծննդյան 90-ամյակին