Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
Ատենախոսությունների պաշտպանություն

Երկրի մասին գիտություններ բնագավառի 054 Մասնագիտական Խորհրդի կողմից պաշտպանության ընդունված ատենախոսությունների մասին տեղեկատվություն և սեղմագրեր՝
 


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
2018 թ հունիսի 28-ին, ժամը 12.00, կկայանա 054 մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ.

Խաչատուր Մելիքսեթյանի «ԿՈԼԻԶԻՈՆ ՄԱԳՄԱՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՉՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ՀՐԱԲԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ ԵՎ ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ՎՏԱՆԳԸ» ատենախոսության պաշտպանություն:
Աշխատանքը ներկայացված է պաշտպանության ԻԴ.01.01 Ընդհանուր երկրաբանություն մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման համար:

Աշխատանքին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:


Գիտքարտուղար

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2018 թ հունիսի 20-ին, ժամը 12.00, կկայանա 054 մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ.

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Խաչատուր Մակարյանի «ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՋՐԻԿԱՑՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՅՑԻ, ՓԱՄԲԱԿ-ՍԵՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔԻ ԵՎ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ատենախոսության պաշտպանություն:
   
Աշխատանքը ներկայացված է պաշտպանության ԻԴ.01.01 Ընդհանուր երկրաբանություն մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:
 
Աշխատանքին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:


Գիտքարտուղար


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2018 թ հունիսի 21-ին, ժամը 12.00, կկայանա 054 մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ.

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Սերգեյ Բալասանյանի «ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԽԶՎԱԾՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՍԵՅՍՄԱՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ» ատենախոսության պաշտպանություն:
   
Աշխատանքը ներկայացված է պաշտպանության ԻԴ.01.08 Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

Աշխատանքին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:


Գիտքարտուղար


Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2018թ. հունվարի 25-ին, ժամը 13.00, կկայանա 054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ:

Օրակարգ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտաշխատող Միքայել Գևորգյանի «Պալեոսեյսմոլոգիական և հնագիտական խնդիրների լուծման նպատակով գեոռադարային համակարգի  կիրառման մեթոդի հիմնավորումը և առանձնահատկությունները (Հայաստանի և Եգիպտոսի օրինակներով)» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն:

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:


ԳիտքարտուղարՀ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2016թ. հունիսի 22-ին, ժամը 13.00, կկայանա 054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ::

Օրակարգ.

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Հայկ Իգիթյանի «ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔՆԵՐԻ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳԵՈՌԱԴԱՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ (ՓԱՄԲԱԿ-ՍԵՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) ատենախոսության պաշտպանություն:
Ատենախոսությունը ներկայացված է ԻԴ.01.01 «Երկրաբանություն» մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:

Բեռնել Սեղմագիրը  
                     
Գիտքարտուղար


2015 թ հուլիսի 24-ին, ժամը 12.00, կկայանա 054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ:

Օրակարգ.

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Սարգիս Վարդանյանի «Վեդի-Եղեգնաձոր (Հայաստան) և Խոյ-Ավաջիկ (Իրան) տեղամասերի երկրաբանական կառուցվածքը և զարգացման առանձնահատկությունները»  ատենախոսության պաշտպանություն:
Ատենախոսությունը ներկայացված է ԻԴ.01.01 «Երկրաբանություն» մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:

Բեռնել Սեղմագիրը  
                     
Գիտքարտուղար