Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
Գիտական Խորհուրդ
 

Գիտական խորհրդի նախագահ՝ Մելիքսեթյան Խ.Բ.,  ե.գ.թ

Գիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ՝ Սահակյան Լ.Հ., ե.գ.թ.

Խորհրդի անդամներ

1. Շահինյան Հ.Վ., գ/թ, գիտքարտուղար
2. Ջրբաշյան Ռ.Տ., ե.գ.դ., ակադեմիկոս
3. Խաչիյան Է.Ե., տ.գ.դ., ակադեմիկոս
4. Մելքոնյան Ռ.Լ., ե.գ.դ., թղթ.-անդամ
5. Աղամալյան Վ.Ա., ե.գ.դ.
6. Ավագյան Արա, ե.գ.դ.
7. Գալոյան Ղազար, ե.գ.թ.
8. Գրիգորյան Արայիկ, ե.գ.թ.
9. Սահակով Արկադի, ք.գ.թ.
10. Մուրադյան Կարապետ, ե.գ.դ.
11. Ավագյան Արշավիր, ե.գ.թ.
12. Թոզալաքյան Պետրոս, ք.գ.թ.
13. Զաքարյան Շուշանիկ, ք.գ.թ.
14. Վարդանյան Սարգիս, ե.գ.թ.
15. Նավասարդյան Գևորգ, ե.գ.թ.
16. Մկրտչյան Մուշեղ, ե.գ.թ.
17. Մաթևոսյան Արշակ, ֆ.մ.գ.դ.
18. Հովհաննիսյան Արշավիր, ե.գ.թ.
19. Առաքելյան Դմիտրի, ե.գ.թ.
20. Առաքելյան Ալեքսանդր, տ.գ.թ.
21. Նազարեթյան Ս.Ն., ե.գ.դ.
22. Կարապետյան Ջ.Կ., ե.գ.թ.
23. Մովսիսյան Ռ.Ս., ե.գ.թ.

Գիտական խորհրդի նիստեր

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 27.02.2017
ՕՐԱԿԱՐԳ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ավագ գիտաշխատող Խաչատուր Մելիքսեթյանի «Կոլիզիոն մագմաների առաջացումը Հայաստանի տարածքի չորրորդական հրաբխականության  օրինակով և հրաբխային վտանգը»  աշխատության քննարկում:

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 02.02.2017
ՕՐԱԿԱՐԳ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ աշխատակից Արմեն Ղազարյանի "Երկրաշարժերի   կանխագուշակում" աշխատության քննարկում:

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 23.և 24. 01.2017

ՕՐԱԿԱՐԳ` ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ բաժինների և լաբորատորիաների 2016թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվությունների քննարկում:
 
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ16.01.2017
ՕՐԱԿԱՐԳ` ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 2016թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվությունների քննարկում: