Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
054 Մասնագիտական Խորհուրդ
ՀՀ ԲՈՀ

03.10.2016      61-Ա

 
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Երկրաբանության 054 մասնագիտական խորհրդի մասին
1.        ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում ստեղծել երկրաբանության 054 մասնագիտական խորհուրդ:
2.        Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ.       
ԻԴ.01.01- Ընդհանուր երկրաբանություն (երկրաբանական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմո
վ.

1. Ջրբաշյան Ռուբեն Տիգրանի, ե.-հ.գիտ.դոկտոր (նախագահ) ԻԴ.01.01
2. Մելքոնյան Ռաֆիկ Լևոնի ե.-հ.գիտ.դոկտոր (փոխնախագահ)
ԻԴ.01.01
3. Շահինյան Հրաչյա Վարդանի, ե.գ.թ (գիտքարտուղար)  ԻԴ.01.01
4. Ավագյան Արա Վարուժանի, ե.-հ.գիտ.դոկտոր
ԻԴ.01.01
5. Ավագյան Թոռնիկ Արսենի, ե.-հ.գիտ.դոկտոր                                   
ԻԴ.01.01
6. Սահակյան Լիլիթ Հրանտի, ե.գ.թ.                        
ԻԴ.01.01
7. Մուրադյան Կարապետ Մուրադի, երկրաբ.գիտ.դոկտոր ԻԴ.00.01
8. Գալոյան Ղազար Լևոնի, ե.գ.թ ԻԴ.00.01
9. Մելիքսեթյան Խաչատուր Բորիսի, ե.գ.թ ԻԴ.00.01

1.     3.  Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ.


ԻԴ.01.08 – Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.

ԻԴ.01.08

1. Ջրբաշյան Ռուբեն Տիգրանի, ե.-հ.գիտ.դոկտոր (նախագահ) ԻԴ.01.08
2. Նազարեթյան Սերգեյ Նորայրի ե.-հ.գիտ.դոկտոր (փոխնախագահ)
ԻԴ.01.08
3. Շահինյան Հրաչյա Վարդանի, ե.գ.թ (գիտքարտուղար)  ԻԴ.01.08
4. Հովհաննիսյան Սամվել Ռուբենի, ե.-հ.գիտ.դոկտոր
ԻԴ.01.08
5. Մաթևոսյան Արշակ Կարլենի, ե.-հ. գիտ.դոկտոր                                   
ԻԴ.01.08
6. Բաբայան Հեկտոր Երվանդի, ե.գ.թ                        
ԻԴ.01.08
7. Պետրոսյան Հրաչ Մանուկի, ե.գ.թ. ԻԴ.01.08
8. Սարգսյան Լիլիթ Սամվելի, ե.գ.թ. ԻԴ.01.08
9. Սահակյան Աշիկ Հարությունի, ե.գ.թ. ԻԴ. 01.08
4.    Երկրաբանության խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Հիմք. ՀՀ ԳԱԱ նախագահի 20.09.2016թ. հ. 24-01/411 միջնորդագիրը:


ԲՈՀ-ի նախագահ                Լ.Արզումանյան
054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ 20.07.2018

2018թ. հունիսի 20-ին, ժամը 12.00, կկայանա 054 մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ

ԹԵՄԱ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Խաչատուր Մակարյանի «ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՋՐԻԿԱՑՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՅՑԻ, ՓԱՄԲԱԿ-ՍԵՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔԻ ԵՎ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ատենախոսության պաշտպանություն:
  
Աշխատանքը ներկայացված է պաշտպանության ԻԴ.01.01 Ընդհանուր երկրաբանություն մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ 22.06.16

Օրակարգ.     ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Հայկ Իգիթյանի «Ակտիվ  խզվածքների գոտիների  լայնության գնահատումը երկրաբանական և գեոռադարային հետազոտությունների հիման վրա (Փամբակ-Սևան-Սյունիք ակտիվ խզվածքի օրինակով)» ատենախոսության պաշտպանություն:
 
054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ 20.02.2015.
Օրակարգ.    

Դմիտրի Գեղամի Առաքելյանի «Եռաչափ միջավայրում սողանքային տարածքների շրջանացման մեթոդ ըստ կայունության գործակցի (Հաղարծին, Հարությունյան, Ջրվեժ տեղամասեր, ՀՀ)» թեկնածուական ատենախոսության կրկնական քննարկում՝ համաձայն ՀՀ ԲՈՀ-ի 17.12.2014թ հ.104-Ա կարգադրության:

054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ 15.12.2015
Ս/թ ին, ժամը 14.30, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ:

Օրակարգ.  Սուրեն Վլադիմիրի Մամյանի «Շամլուղի պղնձի հանքավայրի համակցած մշակման եղանակով հանքաքարի արդյունահանման տեխնոլոգիական պարամետրերի օպտիմալացում» թեկնածուական ատենախոսության վերաբերյալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ, որպես առաջատար կազմակերպության, գրախոսականի քննարկում:

Մասնագիտությունը՝ ԻԴ.02.01 «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում և շահագործում»: