Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտական անձնակազմի ընդհանուր ժողով
05.05.17
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2017թ. մայիսի 5-ին, ժամը 12.00, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտական անձնակազմի ընդհանուր ժողով:

ՕՐԱԿԱՐԳ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտական խորհրդի անդամների ընտրություն՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության:

Գիտական անձնակազմի բոլոր անդամների ներկայությունը պարտադիր է:

Գիտքարտուղար