Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 054/19-02 Մասնագիտական խորհրդի նիստ
09.10.19
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2019 թ. հոկտեմբերի 9-ին, ժամը 14.30, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 054/19-02 Մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ.

ԵՊՀ, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտ Հայկ Մանասյանի «ՀՀ բնակչության ժամանակակից միգրացիայի աշխարհագրական վերլուծությունը» աշխատանքի պաշտպանությունը՝ ԻԴ.03.01 «Աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

Աշխատանքին կարող եք ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում

Գիտքարտուղար