Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ
11.05.18
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2018թ. մայիսի 11-ին, ժամը 12.00, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ.
1. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Սերգեյ Բալասանյանի «ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԽԶՎԱԾՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՍԵՅՍՄԱՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ» ատենախոսության նախնական քննարկում:

Աշխատանքը ներկայացվելու է պաշտպանության ԻԴ.01.08 Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:
 
2. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Խաչատուր Մակարյանի «ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՋՐԻԿԱՑՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՅՑԻ, ՓԱՄԲԱԿ-ՍԵՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔԻ ԵՎ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ատենախոսության նախնական քննարկում:

Աշխատանքը ներկայացվելու է պաշտպանության ԻԴ.01.01 Ընդհանուր երկրաբանություն մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:
 
      Աշխատանքներին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում: