Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ
12.01.18
ՕՐԱԿԱՐԳ.
1. Տիրուհի Մկրտչյանի (ԵՊՀ, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ) «Երևան քաղաքի և հարակից տարածքների երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունները տեխնածին գործոնների ազդեցության տակ» ատենախոսական աշխատության վերաբերյալ առաջատար կազմակերպության՝ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ կարծիքի քննարկում:
Աշխատությունը ներկայացվել է պաշտպանության՝ ԻԴ.04.01 Երկրաբնապահպանություն մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

2. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 2017թ. գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման «Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում»  ծրագրի ընթացիկ հաշվետվության քննարկում: