Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am
ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ:
14.12.17
Հարգելի գործընկերներ,

2017 թ. դեկտեմբերի 14-ին, ժամը 12.00, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ:
 
Օրակարգ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ-ում թեմատիկ ֆինանսավորման կատարվող աշխատանքների ամփոփիչ հաշվետվությունների քննարկում.

“Սևանի ավազանի հարավ-արևմտյան հատվածի կառուցվածքային և շերտագրական առանձնահատկությունները տեկտոնական զարգացման տեսանկյունից”

Զեկուցող ՝ թեմայի ղեկավար Արա Ավագյան

“Հանքային երկրաբանական օբյեկտների ուսումնասիրությունների համար էլեկտրահետախուզական նոր չափման եղանակի մեթոդիկայի մշակում”

Զեկուցող՝ թեմայի ղեկավար Արշակ Մաթևոսյան

“Սոմխեթո-Ղարաբաղի տեկտոնական գոտու հյուսիս-արևմտյան մասի միջին-վերին յուրայի մագմատիզմը (հյուսիսային Հայաստան)”

Զեկուցող՝ թեմայի ղեկավար Ղազար Գալոյան