Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ
26.02.19
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2019 թ. փետրվարի 26-ին, ժամը 13.00, կկայանա 054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ.     ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ հայցորդ Է.Սահակյանի «Ջավախքի հրաբխային բարձրավանդակի սեյսմիկությունը և երկրակեղևի լարվածադեֆորմացիոն դաշտի առանձնահատկությունների վերլուծությունը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն:

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:                                                                                                  

Գիտքարտուղար