Կապ
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա, 24ա
Հեռ.՝ +374 10 52 44 26
Ֆաքս՝ +374 10 52 23 44
էլ-փոստ՝  igs @ sci.am


Հրաբխագիտության լաբորատորիա
Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական ուսումնասիրությունների խնդիրները Հրատարակումներ


Լաբորատորիայի մասին

Որպես ինքնուրույն ստորաբաժանում ԵԳԻ կազմում լաբորատորիան ստեղծվել է 1963թ. և առաջին ղեկավար է նշանակվել ե.-հ.գ. թեկնածու Կ. Շիրինյանը, իսկ 1989-2011թթ. հրաբխագիտության լաբորատորիան ղեկավարել է ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ռ. Ջրբաշյանը:
2011թ.-ից լաբորատորիան ղեկավարում է ե.գ թեկնածու Խ. Մելիքսեթյանը:

Լաբորատորիան հրաբխագիտության, հրաբխային վտանգավոր երևույթների գնահատման ասպարեզում մասնագիտացված Հայաստանում միակ գիտական ստորաբաժանումն է և լայն ճանաչում ունի ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս:

Մինչ լաբորատորիայի կազմավորումը, ԵԳԻ հիմնադրման տարիներից, Հայաստանում հրաբխագիտթյունն ուսումնասիրել են անվանի երկրաբաններ Հ.Կարապետյանը, Տ.Ջրբաշյանը, Կ.Պաֆենհոլցը, Պ.Ղամբարյանը, Հ. Ստեփանյանը և ուիշներ, իսկ 1950-ական թվականներից հրաբխագիտության տարբեր հարցերին նվիրված համակարգված ուսումնասիրություններն իրականացվել են ինստիտուտի պետրոգրաֆիայի բաժնում (ղեկ. Գ.Բաղդասարյան):