Օգտակար հանածոների լաբորատորիա/Միջազգային համագործակցություն

Լաբորատորիայի մասինՔարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքներըՀրատարակումներ

Միջազգային գիտական համագործակցություն

Լաբորատորիայի աշխատակիցները համագործակցում են մի շարք միջազգային գիտական կենտրոնների հետ հետևյալ ոլորտներում.
•    Շվեյցարիայի Ժնևի համալսարանի Section des sciences de la Terre լաբորատորիայի հետ Փոքր Կովկասի մետաղագոյացման ու մագմայականության հարցերի ուսումնասիրությունների ասպարեզում :
•    ԼՂՀ Երկրաբանական ծառայության հետ Կովսականի հանքային դաշտի ուսումնասիրության գործում:
•    SCOPES ծրագրի շրջանակներում համագործակցություն Ժնևի համալսարանի միներալոգիայի դեպարտամենտի հետ (Հարավային Կովկասի մետաղածնությունը թեմայով): Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Շվեյցարական Ազգային Գիտական Ֆոնդի կողմից (Swiss National Foundation, Grant: IB 7320-111046):

Մասնակցությունը միջազգային գրանտներին: Լաբորատորիայի որոշ աշխատակիցներ Պետրոլոգիայի և իզոտոպային երկրաքիմիայի լաբորատորիայի աշխատակիցների հետ համատեղ մասնակցել են հետևյալ ծրագրերին .
•    CRDF NSCI-010000-SC-05 (2005-2007). Development of genetic and exploration models to aid in exploration, development and environmental mitigation of gold bearing deposits of the Lesser Caucasus. Փոքր Կովկասի ոսկի պարունակող հանքավայրերի ծագումնաբանական և որոնողական մոդելների մշակում, ի նպաստ նրանց որոնման, շահագործման և էկոլոգիական ազդեցության նվազեցման:
•    INTAS N06-1000017-9365 (2007-2008). Copper-ore deposits in volcano-plutonic complexes of the Lesser Caucasus: their genesis and prospecting signs. Փոքր Կովկասի պղնձի հանքավայրերը հրաբխա – ինտրուզիվ համալիրներում` նրանց գենեզիսը և որոնողական հատկանիշները:
•    SCOPES N IZ73ZO-128324 (2010-2012). Metallogeny of the Lesser Caucasus ( Georgia, Armenia and Azerbaijan). Փոքր Կովկասի (Վրաստան, Հայաստան և Ադրբեջան) մետաղագոյացումը: