Օգտակար հանածոների լաբորատորիա/Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները

Լաբորատորիայի մասինՔարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքներըՀրատարակումներ

Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները

Հովհաննիսյան Ա. Ե. – Օգտակար հանածոների  լաբորատորիայի վարիչ, գ/թ, գիտ. աշխատող:
Երկրաքիմիա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաքիմիական մեթոդներ, օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն:
Հրատարակումներ’ 22:
E-mail: arshavir.h@gmail.com

Մուրադյան Կ. Մ. – գ/դ, առաջատար գիտ. աշխատող ։
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն, հնահրաբխագիտություն, 
երկրադինամիկա և մետաղագոյացում:
Հրատարակումներ’ 106:
E-mail: K.Mouradian@geology.am

Զոհրաբյան Ս. Ա. – գ/թ, ավագ գիտ. աշխատող:
Պղինձ – հրաքարային և բազմամետաղային հանքավայրերի կառուցվածքային երկրաբանություն:
Հրատարակումներ’ 52:
E-mail: Zohr.serg@sci.am

Միրզոյան Հ. Գ. – գ/թ, ավագ գիտ. աշխատող:
Պղինձ – հրաքարային հանքավայրերի երկրաբանություն, ապարագրություն, լիթոլոգիա և միներալոգիա:
Հրատարակումներ’ 35:
E-mail:  henrikmirzoyan@gmail.com

Հարությունյան Մ. Ա . – գ/թ, ավագ գիտ. աշխատող:
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն, 
պղինձ – մոլիբդենային հանքավայրերի մետասոմատիկ ապարների ապարագրություն : 
Հրատարակումներ’ 62:
E-mail: MaraH@geology.am

Հովակիմյան Ս. Է. – գ/թ, ավագ գիտ. աշխատող:
Պղինձ – մոլիբդենային ֆորմացիայի հանքավայրերի կառուցվածքային երկրաբանություն, ջերմաբարոերկրաքիմիա:
Հրատարակումներ’ 50:
E-mail: samvel@geology.am:

Հարությունյան Լ.Վ. – գ/թ, գիտ. աշխատող:
Ուրանային հանքայնացումների որոնման երկրաքիմիական որոնման մեթոդներ:
Հրապարակումներ՝ 14:
E-mail: levonharutyunyan25@rambler.ru

Համբարձումյան Վ. – կրտսեր գիտաշխատող: Պղինձ-բազմամետաղային օգտակար հանածոների երկրաբանություն, երկրաքիմիա: E-mail: vahagn.h@globalmetals.am

ՍիրադեղյանՎ.Վ.
 – ինժեներ-երկրաբան:
Ապարագիտություն, օգտակար հանածոների որոնման երկրաքիմիական մեթոդներ:
Հրատարակումներ’ 4:
E-mail: varduhi.siradeghyan@gmail.com

ՀայրապետյանԱ.Ա.
 – ինժեներ-երկրաբան:
Հանքային ֆորմացիաների ու մետաղագոյացման գոտիների ուսումնասիրություն:
Հրատարակումներ’ 3:
E-mail: aida.hayrapetyan.83@mail.ru

Գիտական ուղղությունները

•    ՀՀ հանքային դաշտերի, օգտակար հանածոների հանքավայրերի առաջացման և տեղաբաշխման օրինաչափությունների ուսումնասիրություն։
•    ՀՀ տարածքին բնորոշ օգտակար հանածոների հանքավայրերի  որոնման և գնահատման մեթոդների մշակում։ 
•    ՀՀ տարածքի հանքադաշտերի, հանքերևակումների, հեռանկարային շրջանների և առանձին հանքային գոտիների հանքային ներուժի կանխատեսում, ուսումնասիրություն, գնահատում:
•    ՀՀ և հարակից տարածքների հանքային շրջանների հնահրաբխականության և մետաղագոյացման ուսումնասիրություն: Հանքային ֆորմացիաների ու մետաղագոյացման գոտիների ուսումնասիրություն:
•    Մետաղածնական քարտեզների կազմում: