Պետրոլոգիայի և իզոտոպային երկրաբանության լաբորատորիա/Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները

Լաբորատորիայի մասինՔարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքներըՀրատարակումներ

Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները

Գալոյան Ղազար Լևոնի, գ/թ., լաբորատորիայի վարիչ
Պետրոլոգիա, երկրաքիմիա, մագմատիկ երկրադինամիկա, կառուցվածքային և ռեգիոնալ երկրաբանություն:
Հրատարակումների թիվը` 40, մենագրություն՝ 3:
E-mail: ghazar.galoyan@gmail.com; ghazaros74@yahoo.com

Մելքոնյան Ռաֆիկ Լևոնի, թղթ.-անդամ, գլխավոր գիտաշխատող
Պետրոլոգիա, երկրաքիմիա, իզոտոպային երկրաբանություն, ռեգիոնալ երկրաբանություն, երկրադինամիկա
Հրատարակումների թիվը` 145, մենագրություն՝ 5:
1985թ. շնորհվել է ՀԽՍՀ Վաստակավոր երկրաբան պատվավոր կոչում,
1998թ. Ռուսաստանի Բնական գիտությունների ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ,
2010թ. պարգևատրվել է Եվրոպայի բնական գիտությունների ակադեմիայի Լեոնարդ Էյլերի մեդալով,
2013թ. պարգևատրվել է «Անանաի Շիրակացի» պետական մեդալով։
E-mail: ramelk@sci.am

Մաթևոսյան Արշակ Կարլենի, գ/դ., առաջատար. գիտ. աշխատող
Պետրոֆիզիկա, ապարների և հանքանյութերի էլեկտրական հատկություններ, հանքավայրերի էլեկտրահետախուզություն:
Հրատարակումների թիվը` 53, գյուտ՝ 6:
E-mail: arshak.matevosyan@yandex.com

Ղուկասյան Ռաֆիկ Խաչիկի, գ/թ., ավագ. գիտ. աշխատող
Երկրաքիմիա, իզոտոպային երկրաբանություն, Rb-Sr հասակագրում:
Հրատարակումների թիվը` 64, մենագրություն՝ 1:
E-mail: ghukraf@mail.ru

Խորենյան Ռիմմա Հարությունի, գ/թ., ավագ. գիտ. աշխատող
Պետրոլոգիա, երկրաքիմիա, մագմատիկ երկրադինամիկա:
Հրատարակումների թիվը` 25, մենագրություն՝ 2:
E-mail:

Աթայան Լուսինե Սարոյի, կրտսեր. գիտ. աշխատող
Պետրոլոգիա, երկրաքիմիա, մագմատիկ երկրադինամիկա:
Հրատարակումներ` 6:
E-mail: Lousineatayan@yahoo.com

Ամիրաղյան Սոնա Վոլոդյայի, ճարտարագետ-երկրաբան
Պետրոլոգիա, երկրաքիմիա:
Հրատարակումներ` 3:
E-mail: asv85@mail.ru

Համբարյան Կարեն Աշոտի, ճարտարագետ-երկրաբան
Պետրոլոգիա, երկրաքիմիա:

Ավոյան Մարինե Մկրտիչի, ճարտարագետ-քիմիկոս

Գաբրիելյան Նինա Հակոբի, օպերատոր

Գիտական ուղղությունները

  • Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների սահմաններում առկա մագմատիկ և մետամորֆային առաջացումների երկրաբանությունը և նյութական կազմը (պետրոգրաֆիական, միներալոգիական, երկրաքիմիական վերլուծություն),
  • Մագմատիկ և մետամորֆային համալիրների իզոտոպային երկրաբանությունը,
  • Մագմատիզմի էվոլյուցիան Փոքր Կովկասի երկրաբանական զարգացման ընթացքում,
  • Մագմատիկ համալիրների առանձնահատկությունները՝ որպես նրանց առաջացման երկրադինամիկ  պայմանների ցուցիչներ,
  • Մագմատիզմի դերը հանքագոյացման պրոցեսներում,
  • Մագմատիկ և հանքամագմային համալիրների առաջացման մոդելների մշակումը: