Երկրատեղեկատվության լաբորատորիա/Գեոմորֆոմետրիական ատլաս

Լաբորատորիայի մասինԹվային քարտեզներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքներըՀրատարակումներ

ՀՀ գետավազանների գեոմորֆոմետրիական թվային քարտեզներ

Աղստև գետի ջրհավաք ավազանի մորֆոմետրիական քարտեզ

Արփա գետի ջրհավաք ավազանի մորֆոմետրիական քարտեզ

Ազատ գետի ջրհավաք ավազանի մորֆոմետրիական քարտեզ

Դեբեդ գետի ջրհավաք ավազանի մորֆոմետրիական քարտեզ

Հրազդան գետի ջրհավաք ավազանի մորֆոմետրիական քարտեզ

Մեղրի գետի ջրհավաք ավազանի մորֆոմետրիական քարտեզ

Քասախ գետի ջրհավաք ավազանի մորֆոմետրիական քարտեզ

Սևանի ջրհավաք ավազանի մորֆոմետրիական քարտեզ

Սևջուր գետի ջրհավաք ավազանի մորֆոմետրիական քարտեզ

Ծավ գետի ջրհավաք ավազանի մորֆոմետրիական քարտեզ

Վեդի գետի ջրհավաք ավազանի մորֆոմետրիական քարտեզ

Ողջի գետի ջրհավաք ավազանի մորֆոմետրիական քարտեզ

Որոտան գետի ջրհավաք ավազանի մորֆոմետրիական քարտեզ