Գիտական խորհուրդ

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ 

(ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտական անձնակազմի ընդհանուր ժողով)  08.08.2022 թ.

1

Մելիքսեթյան Խ.Բ.

նախագահ, ե.գ.դ.

2.

Սահակյան Լ.Հ., 

փոխնախագահ, ե.գ.թ.

3

Շահինյան Հ.Վ., 

գիտքարտուղար, ե.գ.թ.

4

Ջրբաշյան Ռ.Տ.                

ե.գ.դ., ակադեմիկոս

5

Խաչիյան Է.Ե.                

տ.գ.դ., ակադեմիկոս

6

Մելքոնյան Ռ.Լ.               

ե.գ.դ., թղթ.-անդամ

7

Ավագյան Արա               

ե.գ.դ.

8

Գալոյան Ղազար            

ե.գ.թ.

9

Գրիգորյան Արայիկ      

ե.գ.թ.

10

Սահակով Արկադի           

ք.գ.թ.

11

Սարգսյան Լիլիթ

ե.գ.թ.

12

Ավագյան Արշավիր 

ե.գ.թ.

13

Թոզալաքյան Պետրոս 

ք.գ.թ.

14

Զաքարյան Շուշանիկ 

ք.գ.թ.

15

Գևորգյան Միքայել 

ե.գ.թ.

16

Նավասարդյան Գևորգ 

ե.գ.թ.

17

Իգիթյան Հայկ                 

ե.գ.թ.

18

Հովակիմյան Սամվել

ե.գ.թ.

19

Հովհաննիսյան Արշավիր                 

ե.գ.թ.

20

Առաքելյան Դմիտրի                            

ե.գ.թ.

21

Առաքելյան Ալեքսանդր                  

տ.գ.թ.

22

Նազարեթյան Ս.Ն

ե.գ.դ.

23

Կարապետյան Ջ.Կ.

ե.գ.թ.

24

Մովսիսյան Ռ.Ս.

ե.գ.թ.

 

Գիտական խորհրդի նիստեր

054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ 20.07.2018  
ԹԵՄԱ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Խաչատուր Մակարյանի «ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՋՐԻԿԱՑՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՅՑԻ, ՓԱՄԲԱԿ-ՍԵՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔԻ ԵՎ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ատենախոսության պաշտպանություն:

Աշխատանքը ներկայացված է պաշտպանության ԻԴ.01.01 Ընդհանուր երկրաբանություն մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 27.02.2017
ՕՐԱԿԱՐԳ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ավագ գիտաշխատող Խաչատուր Մելիքսեթյանի «Կոլիզիոն մագմաների առաջացումը Հայաստանի տարածքի չորրորդական հրաբխականության  օրինակով և հրաբխային վտանգը»  աշխատության քննարկում:

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 02.02.2017
ՕՐԱԿԱՐԳ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ աշխատակից Արմեն Ղազարյանի “Երկրաշարժերի   կանխագուշակում” աշխատության քննարկում: 

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 23 և 24. 01.2017 

ՕՐԱԿԱՐԳ` ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ բաժինների և լաբորատորիաների 2016թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվությունների քննարկում: 

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 16.01.2017
ՕՐԱԿԱՐԳ` ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 2016թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվությունների քննարկում: