Գիտական խորհրդի նախագահ՝ Մելիքսեթյան Խ.Բ.,  ե.գ.դ 

Գիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ՝ Սահակյան Լ.Հ., ե.գ.թ.

Խորհրդի անդամներ`

1. Շահինյան Հ.Վ., գ/թ, գիտքարտուղար
2. Ջրբաշյան Ռ.Տ., ե.գ.դ., ակադեմիկոս
3. Խաչիյան Է.Ե., տ.գ.դ., ակադեմիկոս
4. Մելքոնյան Ռ.Լ., ե.գ.դ., թղթ.-անդամ
5. Լիլիթ Սարգսյան, ե.գ.թ.
6. Ավագյան Արա, ե.գ.դ.
7. Գալոյան Ղազար, ե.գ.թ.
8. Գրիգորյան Արայիկ, ե.գ.թ.
9. Սահակով Արկադի, ք.գ.թ.
10. Մուրադյան Կարապետ, ե.գ.դ.
11. Ավագյան Արշավիր, ե.գ.թ.
12. Թոզալաքյան Պետրոս, ք.գ.թ.
13. Զաքարյան Շուշանիկ, ք.գ.թ.
14. Իգիթյան Հայկ, ե.գ.թ.
15. Նավասարդյան Գևորգ, ե.գ.թ.
16. Գևորգյան Միքայել, ե.գ.թ.
17. Մաթևոսյան Արշակ, ֆ.մ.գ.դ.
18. Հովհաննիսյան Արշավիր, ե.գ.թ.
19. Առաքելյան Դմիտրի, ե.գ.թ.
20. Առաքելյան Ալեքսանդր, տ.գ.թ.
21. Նազարեթյան Ս.Ն., ե.գ.դ.
22. Կարապետյան Ջ.Կ., ե.գ.թ.
23. Մովսիսյան Ռ.Ս., ե.գ.թ.

Գիտական խորհրդի նիստեր

054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ 20.07.2018  
ԹԵՄԱ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Խաչատուր Մակարյանի «ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՋՐԻԿԱՑՄԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ. ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՅՑԻ, ՓԱՄԲԱԿ-ՍԵՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔԻ ԵՎ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ատենախոսության պաշտպանություն:

Աշխատանքը ներկայացված է պաշտպանության ԻԴ.01.01 Ընդհանուր երկրաբանություն մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 27.02.2017
ՕՐԱԿԱՐԳ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ավագ գիտաշխատող Խաչատուր Մելիքսեթյանի «Կոլիզիոն մագմաների առաջացումը Հայաստանի տարածքի չորրորդական հրաբխականության  օրինակով և հրաբխային վտանգը»  աշխատության քննարկում:

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 02.02.2017
ՕՐԱԿԱՐԳ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ աշխատակից Արմեն Ղազարյանի “Երկրաշարժերի   կանխագուշակում” աշխատության քննարկում: 

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 23 և 24. 01.2017 

ՕՐԱԿԱՐԳ` ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ բաժինների և լաբորատորիաների 2016թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվությունների քննարկում: 

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ 16.01.2017
ՕՐԱԿԱՐԳ` ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 2016թ. կատարած աշխատանքների հաշվետվությունների քննարկում: