Նորություններ և Հայտարարություններ

ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտական խորհրդի նիստի և ԵԳԻ կոլեկտիվի ընդհանուր ժողովի արդյունքները

Ս.թ. մարտի 3-ին ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ-ում տեղի ունեցավ գիտական խորհրդի նիստ, որի ընթացքում քննարկվեց ՀՀ ԳԱԱ տնօրենների ժողովում ընդունված որոշմանը համապատասխան՝ «Կո՞ղմ եք, որ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտը շարունակի գործել ՀՀ ԳԱԱ համակարգում» հարցով ԵԳԻ աշխատակազմի ընդհանուր ժողով հրավիրելու և ժողովում փակ գաղտնի քվեարկություն կազմակերպելու հարցի քննարկում: Որոշվեց. 1.  04.03.2020թ., ժամը 12.00 կազմակերպել ԵԳԻ գիտական աշխատակազմի […]

Շարունակությունը այստեղ

«Ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարում ջրատար հորիզոնների խիստ գերօգտագործմամբ առանձնացող տարածաշրջաններում՝ հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները» գիտաժողով

ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանության ինստիտուտը Հելմհոլցի բնապահպանական հետազոտությունների կենտրոնի և Դարմշտադտի տեխնիկական համալսարանի հետ համատեղ Գերմանիայի կրթության և հետազոտությունների նախարարության աջակցությամբ կազմակերպում է «Ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարում ջրատար հորիզոնների խիստ գերօգտագործմամբ առանձնացող տարածաշրջաններում՝ հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները» գիտաժողովը։

Շարունակությունը այստեղ