Գիտխորհրդի նիստ

2019թ. դեկտեմբերի 19-ին, ժամը 12.00 տեղի կունենա գիտխորհրդի նիստ:
ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՀԱՐՑԵՐՆ ԵՆ.   
1 ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ Սեդա Ավագյանի ասպիրանտական թեմայի և գիտական ղեկավարի հաստատում:
2. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ աշխատակից Մ.Նալբանդյանի կողմից գիտական խորհրդի որոշումը չկատարելու հետ կապված հարցերի քննարկում:
3. Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի նոր տարբերակի քննարկում:
4. ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ տարեկան հաշվետվության քննարկում: