ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի նիստ

Հարգելի գործընկերներ,

2019թ. փետրվարի 12-ին, ժամը 12.00, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի   նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ.

1.    ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի Գեոարխեոլոգիայի և գեոմոնիթորինգի լաբորատորիայի ղեկավարի թափուր պաշտոնի զբաղեցման համար հայտարարված մրցույթի արդյունքների ամփոփում:

2.    ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գիտխորհրդի կազմի փոփոխության հարցի քննարկում:

3.    ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ առաջատար գիտաշխատող, ե.գ.դ. Արա Ավագյանի «ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ  ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ» աշխատության հրատարակման հարցի քննարկում:

Արա Ավագյանի «ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԵՐՁՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ      ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ» աշխատության էլեկտրոնային տարբերակին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում: