ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 054/19-02 Մասնագիտական խորհրդի նիստ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

2019 թ. հոկտեմբերի 9-ին, ժամը 14.30, կկայանա ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 054/19-02 Մասնագիտական խորհրդի նիստ:

ՕՐԱԿԱՐԳ

ԵՊՀ, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտ Հայկ Մանասյանի «ՀՀ բնակչության ժամանակակից միգրացիայի աշխարհագրական վերլուծությունը» աշխատանքի պաշտպանությունը՝ ԻԴ.03.01 «Աշխարհագրություն» մասնագիտությամբ աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար:

Աշխատանքին կարող եք ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում

Գիտքարտուղար