054 մասնագիտական խորհրդի նիստ

2019 թ. փետրվարի 26-ին, ժամը 13.00, կկայանա 054 Մասնագիտական գիտխորհրդի նիստ: 

ՕՐԱԿԱՐԳ.ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ հայցորդ Է.Սահակյանի «Ջավախքի հրաբխային բարձրավանդակի սեյսմիկությունը և երկրակեղևի լարվածադեֆորմացիոն դաշտի առանձնահատկությունների վերլուծությունը» թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն: 

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գրադարանում:  

Գիտքարտուղար