Երկրադինամիկայի և վտանգավոր երկրաբանական երևույթների լաբորատորիա/Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները

Լաբորատորիայի մասինՔարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքներըՀրատարակումներ

Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները

Ավագյան Արա – գ/դ, լաբորատորիայի վարիչ

Ակտիվ տեկտոնիկա, երկրադինամիկա,  կառուցվածքային երկրաբանություն, հնասեյսմաբանություն, բնական վտանգների գնահատում: 

E-mail: avagyan64@gmail.com 


Խաչյան Էդուարդ
 – ակադեմիկոս, պրոֆեսոր, գ/դ, գլխավոր գիտաշխատող

Սեյսմակայուն շինարարություն, կիրառական երկրաշարժագիտություն: 

E-mail: edkhach@sci.am 


Աղամալյան Վիլեն – գ/դ, առաջատար գիտաշխատող

Մետամորֆային ապարների պետրոգրաֆիա, օֆիոլիտների պետրոգրաֆիա և տեկտոնական զարգացում, մինչքեմբրիի շերտագրություն: 

E-mail: vagamali@sci.am 


Հարությունյան Ռուբեն – գ/թ, ավագ գիտաշխատող,

Պատմական երկրաշարժերի կատալոգի թարմացում:

E-mail: roubenhar@web.am 

Մարտիրոսյան Մհեր – հայցորդ, կրտսեր գիտաշխատող,

Ակտիվ տեկտոնիկա, երկրադինամիկա, հնասեյսմաբանություն, բնական վտանգների գնահատում:

E-mail: mhermartirisian@gmail.com


Առաքելյան Դմիտրի – գ/թ, ավագ գիտաշխատող,

Լանջային գործընթացներ, սողանքներ, բնական վտանգների գնահատում:

E-mail: arm_geology@yahoo.com


Լորսաբյան Տիգրան – գ/թ, կրտսեր գիտաշխատող,

Մետամորֆային ապարների պետրոգրաֆիա, օֆիոլիտների պետրոգրաֆիա և տեկտոնական զարգացում, մինչքեմբրի շերտագրություն:

E-mail: tigrangeo@gmail.com


Աթալյան Թաթուլ – ասպիրանտ, կրտսեր գիտաշխատող,

Ակտիվ տեկտոնիկա, երկրադինամիկա, արխեոսեյսմաբանություն, բնական վտանգների գնահատում:

E-mail: tatulatalyan@gmail.com 


Ալավերդյան Գագիկ – առաջատար ճարտարագետ,
 Ակտիվ տեկտոնիկա, երկրադինամիկա, աէրոնկարահանումներ և եռաչափ մոդելավորում:

Էգնատոսյան Նաիրա – գ/թ, ինժիներ,

Կիրառական երկրաշարժագիտություն:

E-mail: egnatosyan@yahoo.com 


Ավագյան Սեդա – ճարտարագետ,
 
Ակտիվ տեկտոնիկա, երկրադինամիկա, արխեոսեյսմաբանություն, բնական վտանգների գնահատում:
E-mail: seda.avagyan.90@bk.ru

Գիտական հիմնական ուղղություններն են.

  • Հայաստանի Հանրապետության և հարակից տարածքների երկրադինամիկ առանձնահատկությունների և գործընթացների ուսումնասիրությունը:    
  • Վտանգավոր երկրաբանական երևույթների (ակտիվ խզվածքներ, սողանքներ, հողերի հեղուկացում և այլն) հետազոտությունները, դրանց փոխկապվածության և փոխազդեցության ուսումնասիրությունը: ·        
  • Գեոարխեոլոգիական հետազոտություններ, որոնք ներառում են արխեոսեյմաբանության մեթոդներով անցյալի ակտիվ տեկտոնական, սեյսմաբանական ուսումնասիրությունները: