Երկրատեղեկատվության լաբորատորիա/Միջազգային համագործակցություն

Լաբորատորիայի մասինԹվային քարտեզներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքներըՀրատարակումներ

Միջազգային համագործակցություն

  • ԵՄ Ջրային նախաձեռնություն պլյուս Արևելյան գործընկերության երկրների համար (ENI/2016/372-403)` “ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՄ”
  • Իրական ժամանակում` համացանցում գործող  սողանքների մոնիտորինգի  համակարգի ծրագրային ապահովման մշակում և գործարկում ( ՀՀ տարածքի օրինակով), 2016-2017, Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության ծրագիր:
  • ՀՀ տարածքի բնական և տեխնածին վտանգների և ռիսկերի համացանցում գործող էլեկտրոնային ատլասի մշակում և գործարկում, 2014-2015թ, Եվրոմիության Արևելյան գործընկերության ծրագիր:
  • Հրազդան գետի ջրային ռեսուրսների որակի և քանակի բարելավման ուղղությամբ համայնքների դերի ու պրակտիկ գործողությունների որոշում, պլանավորում և իրականացում։ 2010-2011, ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ
  • Աղստևի գետավազանի կառավարման պլան։ Անդրսահմանային գետերի կառավարման II փուլ – Քուռ գետ – Հայաստան, Վրաստան և Ադրբեջան։ 2009, Էպտիսա Սերվիսիոս դե Ինգեներիա (Իսպանիա) և Գրոնտմիջ Կարլբրո (Դանիա) կազմակերպություններ։
  • Ռիսկի գնահատում ջրհեղեղներից, սելավներից և սողանքներից Հայաստանի Լոռու և Տավուշի մարզերում։ Արտակարգ իրավիճակի կանխարգելում Հարավային Կովկասում ծրագրի շրջանակներում։ 2008-2009, ԳՏՀԸ (GTZ)
  • Հայաստանում գետավազանային պլանավորման մոդելային ուղեցույցի մշակում։ Ջրային ռեսուրսների դասակարգում և գետավազանային պլանավորման բնապահպանական նպատակների սահմանում։ 2007-2008, ԱՄՆ ՄԶԳ ջրային ոլորտի ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական հզորացման ծրագիր։
  • Ռիսկի գնահատում Հայաստանի Արարատի մարզում։ 2008, ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակ։
  • Երևան քաղաքի ուժեղ երկրաշարժերի մոդելավորման ԱՏՀ ստեղծում։ 2001, ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակ։