Երկրատեղեկատվության լաբորատորիա/Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները

Լաբորատորիայի մասինԹվային քարտեզներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքներըՀրատարակումներ

Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները

Առաքելյան Ա.Ա.- գ/թ, լաբորատորիայի վարիչ
Երկրաինֆորմատիկա, ցամաքի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսներ, էկոլոգիա:
Հրատարակումների թիվը` 20:
e-mail: alex.arakelyan@outlook.com

Ավագյան Ա.Ա. – գ/թ, ավագ գ/ա
Երկրաինֆորմատիկա, ռելիեֆի ձևաչափական ուսումնասիրություն և վերլուծություն, տարածական տվյալների հենքերի և տեղեկատվական համակարգերի մշակում և կիրառություն:
Հրատարակումների թիվը` 130
e-mail: arshavir.avagyan@gmail.com

Երիցյան Հ.Հ. – գ/ա
ԱՏՀ կիրառությունը երկրաբանության մեջ, ռելիեֆի թվային մոդելների կառուցում և վերլուծություն, բնական և շրջակա միջավայրի վտանգների և ռիսկի գնահատում:
Հրատարակումների թիվը` 20:
e-mail: hayk.yeritsian@gmail.com

Տարասյան Ն. Հ. – Ճարտարագետ
Հրատարակումների թիվը` 1e-mail:   tarasyan16@gmail.com

Ուլոյան Հ. Ռ. – Լաբորանտ
e-mail: harut_uloyan@yahoo.com

Ներսիսյան Ա. Հ. – Լաբորանտ
Հրատարակումների թիվը` 1e-mail: araqs.nersisyan@gmail.com

Սարգսյան Լ.Ա. – Լաբորանտ
e-mail: l.sargsyan25@gmail.com

Գիտական ուղղություններն են՝

Երկրաբանական և աշխարհագրական օբյեկտների և պրոցեսների մոդելավորման եղանակների և կիրառական ծրագրերի և ԱՏՀ-ների մշակում և կիրառություն: