ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ 85-ամյակին նվիրված երկրաբանական դաշտային լուսանկարների մրցույթ.

 

Հանձնաժողովի արձանագրություն

8 հունիսի, 2020թ.

    ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական Գիտությունների ինստիտուտի 85-ամյակին նվիրված դաշտային լուսանկարների մրցույթի շրջանականերում հանձնածողովին է ներկայացվել 21 լուսանկար:

   Քվեարկության համար Google Forms հավելվածի միջոցով ստեղծվել է հարցում (https://forms.gle/ZednpAw5j7Gm5i5e6):

   Հանձնաժողովի յոթ անդամներից յուրաքանչյուրը քվեարկել է իր նախընտրած թվով երեք լուսանկարների օգտին:

   Արդյունքում, առավելագույն միավորներ են հավաքել հետևյալ լուսանկարները.

 

 

 

  1. Տոլորսի ջրամբար, Սյունիք: Լճային նստվածքների առաջացման օրինակ: – 4 միավոր – Սուրեն Առաքելյան
  2. Տեկտոնական խախտում Գավառ քաղաքի մերձակայքում, Մանիչարի սարահարթում – 3 միավոր – Գևորգ Նավասարդյան
  3. Ճառագայթման սյունաձև բազալտե անջատումներ Որոտան գետի կիրճում – 2 միավոր – Էդմոնդ Գրիգորյան