ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ  ԿՈՄԻՏԵԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ

                                                                      ՀՐԱՄԱՆ

N 55-Ա                                                                                                                        13 փետրվար 2023

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 054

                                                   ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով   <<Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին>>  ՀՀ օրենքի 15․2  հոդվածով  և <<ՀՀ գիտական  աստիճանաշնորհման կանոնակարգի>>  15-րդ   և 16-րդ կետերով՝

    1․ՀՀ  ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում  ստեղծել  Երկրաբանության 054 մասնագիտական  խորհուրդ։

    2․Խորհուրդը  կարող է կազմակերպել  թեկնածուական  և  դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ․

    ԻԴ․01․01 – Ընդհանուր  երկրաբանություն (երկրաբանական գիտություններ)  մասնագիտությամբ՝  հետևյալ  կազմով․ (հղում)

Ազգանուն,անուն, հայրանուն Գիտական աստիճան Թվանիշ
1․Մելիքսեթյան Խաչատուր Բորիսի  ( նախագահ) երկ․ գիտ․ դոկտոր ԻԴ․01․01
Մելքոնյան   Ռաֆիկ    Լևոնի  ( նախագահի  տեղակալ) երկ․ գիտ․ դոկտոր ԻԴ․01․01
3․Սահակյան  Լիլիթ   Հրանտի  (գիտ․ քարտուղար) երկ․ գիտ․ թեկնածու ԻԴ․01․01
4․Ավագյան Արա Վարուժանի երկ․ գիտ․ դոկտոր ԻԴ․01․01
5․Դանիելյան  Տանիել  երկ․ գիտ․ դոկտոր ԻԴ․01․01
6․Նազարեթյան Սերգեյ Նորայրի  երկ․ գիտ․ դոկտոր ԻԴ․01․08
7․Գալոյան  Ղազար  Լևոնի երկ․ գիտ․ թեկնածու  ԻԴ․01․01
8․ Սարգսյան  Լիլիթ  Սամվելի երկ․ գիտ․ թեկնածու ԻԴ․01․08
9․Հովհաննիսյան  Արշավիր  Եղազարի երկ․ գիտ․ թեկնածու ԻԴ․01․01

 

3.Երկրաբանության  054 խորհրդի գործունեության  ժամկետը սահմանել  մինչև 2024թ․ փետրվարի 1-ը ։

Հիմք․ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ  Ա․ Սաղյանի 09․02․2023թ․                  հ․24-02/56 հայտը։

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ    

                                       2/13/2023.    X_______________.  Գագիկ Քթրյան        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *