ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական Գիտությունների ինստիտուտը (ԵԳԻ) և Հրաբխագիտության ու Երկրի ընդերքի քիմիայի միջազգային ասոցիացիան (IAVCEI) հայտարարում են.

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ԵՎ ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ.

«Կոլլիզիոն գոտու հրաբխականությունը և առնչվող վտանգները» միջազգային կոնֆերանս

Երևան, ՀՀ, Սեպտեմբերի 03-08, 2023

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝

Պրոֆ. Ջուլիան Փիրս, Կոլլիզիոն գոտու մագմատիզմի երկրաքիմիա
Պրոֆ. Դոնալդ Դինգուել, Փորձարարական մուտք դեպի հրաբխային ժայթքումներ
Պրոֆ. Չարլզ Քոնոր, Բաշխված հրաբխականություն և բաշխված հրաբխային վտագները. համաշխարհային օրինակներ

Պրոֆ․ Կարոլի Նեմեթ, Երկրի ամենամեծ հին ներմայրցամաքային մոնոգենետիկ հրաբխային մարզի հրաբխային կառուցվացքը / Արևմտյան Արաբական թերակղզի
Պրոֆ․ Ժենգֆու Գուո, Կայնոզոյան մայրցամաքային կոլլիզիոն գոտու հրաբխականությունը Տիբեթում
Պրոֆ․ Դորք Սահագյան, Էքսպլոզիվ հրաբխային ժայթքումների խթանիչները․
Ե․գ․դ Խաչատուր Մելիքսեթյան, Կոլիզիոն հրաբխականությունը Հայաստանում․ երկրադինամիկ առանձնահատկություններ և երկրաքիմիա։

Հարցերի դեպքում դիմել՝ volcanology2023@geology.am

Circular-2nd Volcanology-2023- Armenia-Final

abstract template

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *