Գեոարխեոլոգիայի և գեոմոնիտորինգի լաբորատորիա/Միջազգային համագործակցություն

Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ
Սեյսմոլոգիա
Լաբորատորիայի անձնակազմի կողմից իրականացված ծրագրերը

 

ՀՀ ԿԳՆ Գիտության Կոմիտե
 


09GDRI-001 Միջազգային հետազոտական խումբը (IRG) ծրագիր, «Փոքր Կովկասի լեռնաշղթայի երկրադինամիկ զարգացումները՝ ազդեցությունը բնական ռեսուրսների, ակտիվ տեկտոնիկայի և ռիսկի վրա»:

09-LIA-002 Հայ-Ֆրանսիական գիտական համագործակցության շրջանակներում անցկացվող միացյալ միջազգային համատեղ լաբորատորիաների կազմավորման ծրագիր «Մարդ-շրջակա-միջավայր փոխհարաբերությունը լեռնային գոտում՝ Հայաստանում» (HEMMA):
 
1-23/ՀԿ  “Սեյսմոլոգիական և գեոդինամիկական փորձադաշտի ստեղծում Գառնիի ակտիվ խզվածքի սեգմենտներում” ծրագրի (պայմանագիր թիվ)

13-1E182 «Հայաստանի և Փոքր Կովկասի տարածաշրջանի ժամանակակից երկրադինամիկան և մայրցամաքային դեֆորմացիաների արագությունները երկրաբանական և GPS տվյալներով»

1-23/ՄՀ   “BS-ERA.Met   Հայ-գերմանական համագործակցություն “Կովկասի  ածխածնի բռնում  և մեկուսացում “ 
13Ap_1E029  ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան, Սիսիան, Գորիս քաղաքների սեյսմիկ ռիսկի գնահատում (կիրառական արդյունքների ներդրում)

15T – 1E177 ծածկագրով “Հնէահրաբխագիտական և հնէասեյսմաբանական հետազոտություններ Հայաստանում 14C, Ar/Ar и 3He իզոտոպային հասակագրումների կիրառումով” 
12GE-014 ծածկագրով Հայ-գերմանական համագործակցություն  «Հայաստանի երկրաջերմային  պոտենցիալը»:

16AA-09 ծածկագրով «Արցախի սեյսմոլոգիական և երկրադինամիկական ցանցերի զարգացում՝ սեյսմիկ վտանգի գնահատման նպատակով»


Միջազգային ծրագրեր

 


Մարոկկոյի Ալ-Հոսեյմա նահանգի սեյսմիկ միկրոշրջանացում

NATO  SfP 974320   Կովկասի մեծ քաղաքների սեյսմիկ ռիսկը.  Ռիսկերի կառավարման գործիքներ

NATO SfP 983284  Կովկասի Սեյսմիկ վտանգի արձագանք

ISTC A-651
Կովկասի Սեյսմիկ Տեղեկատվական ցանց Վտանգի և Ռիսկի Գնահատման Համար

ISTC A-1428  «Հարավայի Կովկասում և Միջին Ասիայում բնական վտանգների ռիսկերի  նվազեցման  գիտական  կենտրոնների բաց ցանց»

ՀԱԷԿ – ի պատվերով Ծրագիր  «Սեյսմիկ և հրաբխային վտանգի գնահատում Հայաստանի Ատոմային Էլեկտրական Կայանի նոր էներգաբլոկի տարածքի համար»

Համաշխարհային Բանկ.   «Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սւյսմիկ վտանգի հավանականային գնահատում»

INTAS 06-1000017-9310  «Լարման հետ կապված երկրաբանական վտանգներ Հարավային Կովկասում»

PEER PGA-2000005087   «Կովկասի տարածաշրջանի ակտիվ երկրադինամիկան» 

FP7  Ծրագիր  EMME – Մերձավոր Արևելքի Երկրաշարժերի Մոդել. Վտանգ, Ռիսկի Գնահատում  Նվազեցում 

FP7 Ծրագիր  ЕММЕ – Երևան քաղաքի երկրաշարժի սցենար

Ծրագիր Եգիպտոսի մշակույթի նախարարության պատվերով  «Ամենահոտեպ III տաճառրի և Լուքսորի այլ հնագույն շինությունների հնեասեյսմոլոգիական    և երկրաբանական  ուսումնասիրություններ »

Ծրագիր  «Սիրիայի Արաբական Հանրապետության  երկրադինամիկական և սեյսմիկ վտանգի քարտեզի մշակում »

Ծրագիր  Ճապոնիայի Միջազգային համագործակցության գործակալության (JICA) պատվերով  «Երկրաֆիզիկական ուսումնասիրություններ, Սողանքների մոնիտորինգային սարքերի տեղադրում, դաշտային տեղագրական հանույթ, հորատման և դաշտային տեստավորի իրականացում, գրունտերի լաբորատոր ուսումնասիրություններ Հայաստանի Հանրապետությունում սողանքային աղետի կառավարման նպատակով»

Ծրագիր  Ճապոնիայի Միջազգային համագործակցության գործակալության (JICA) պատվերով   «ՀՀ տարածքում տարերային աղետների կառավարման նպատակով սողանքների գույքագրում և ոսումնասիրություն»

Համաշխարհային Բանկ    «Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ վտանգի հավանականային գնահատում»

 
Ընթացիկ կատարվող ծրագրեր
 


ԱՀ Գյուղատնտեսության նախարարության պատվերով  «Արցախի Հանրապետության ստորջրյա որոնում երկրաֆիզիկական մեթոդներով»

ՄԳՏԿ  G-2153 «Բարձրադիր խոշոր լճերը, որպես լոկալ  բնական միջավայրի առանցքային կոմպոնենտներ. բնական և տեխնածին ազդեցությունների ուսումնասիրություն»:

ՄԳՏԿ  A-2334   “Մեծ Կովկասի բարձրացումը և սեյսմիկ կառուցվածքը”  (TRANSECT)