Սեյսմոլոգիա

Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ
Սեյսմոլոգիա

 

Սեյսմոլոգիայի խումբ

Լաբորատորիայի մասին

Խումբը ստեղծվել է Գեոարխեալոգիայի և գեոմոնիթորինգի և հրաբխականության լաբորատորիաների կազմում՝ երկրակեղևի կառուցվածքի անհամասեռության ժամանակակից գեոդինամիկ ուսումնասիրությունների  և Փոքր Կովկասի ակտիվ տեկտոնիկայի և հրաբխականության հետ դրանց հնարավոր կապերի բացահայտման նպատակով:

Խմբի անդամներ՝ ե.գ.թ. Լիլիթ Սարգսյան  (խմբի ղեկավար), ե.գ.թ Էլյա Սահակյան (ավագ գիտ. աշխատող),  Արա Լևոնյան (կրտսեր գիտ.աշխատող), Հովնաթան Դեմիրճյան (Ճարտարագետ- երկրաբան)

 

Գիտական անձնակազմը և հետազոտությունների ոլորտը

 

Սարգսյան Լիլիթ – Գիտաշխատող, Երկրաբ.գիտ. թեկնածու, Սեյսմոլոգիայի խմբի ղեկավար։ Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝

Սեյսմիկ ալիքներ, երկրաշարժերի ալիքային պատկերների վերծանում, երկրաշարժերի կատալոգի կազմում, սեյսմիկություն, երկրաշարժերի էպիկենտրոնների վերահաշվարկ, սեյսմիկ տոմոգրաֆիա, հարուցված սեյսմիկություն, հրաբխային սեյսմոլոգիա։

 Հրատարակումների թիվը` 37, որից  21 միջազգային ամսագրերում    

e-mail : s.sargsyan.lilit@gmail.com   

 

Սահակյան Էլյա – Ավագ գիտաշխատող, Երկրաբ.գիտ. թեկնածու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ 

Սեյսմիկ տոմոգրաֆիա, սեյսմիկ ռեժիմի գնահատում, երկրաշարժերի էպիկենտրոնների և հիպոկենտրոնների կոորդինատների վերահաշվարկ, ֆոկալ մեխանիզմների հաշվարկում և կատալոգի կազմում, երկրակեղևի լարվածադեֆորամացիոն դաշտի ուսումնասիրություններ, լարվածության թենզորների կառուցում, սեյսմիկ առաձգական ալիքների տարածման արագությունների մոդելի կառուցու։ Երկրաֆիզիկական հետազոտություններ, տվյալների մշակում և մեկնաբանում։

Հրատարակումների թիվը` 26, որից 14-ը միջազգային ամսագրում     
e-mail : elya.sahakyan@gmail.com 

Լևոնյան Արա – Կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ 

Դիտակետերում տեղադրված չափիչ սարքերի տեխնիկական և ծրագրային ընթացիկ սպասարկում, նորոգում, վերազինում, սեյսմիկ գրանցումների արխիվացում, տվյալների ֆորմատների փոխակերպում, կայանների աշխատանքի և տվյալների որակի վերահսկում (noise measurements, dateless updating, etc.), գրանցումների վերծանում, երկրաշարժերի տեղորոշում և վերահաշվարկ, սեյսմիկ տոմոգրաֆիա և կառուցվածքային սեյսմոլոգիա, սեյսմոմետրիա: 

Հրատարակումների թիվը` 5, որից 4 Միջազգային ամսագրեր

e-mail: seis@sci.am 

 

Դեմիրճյան Հովնաթան – Ճարտարագետ-երկրաբան

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ 

Սեյսմիկ կայանների աշխատանքի և տվյալների որակի վերահսկում (noise measurements, dateless updating, ets), գրանցված ալիքային պատկերների վերծանում, ստացված տվյալների մշակում և երկրաշարժերի կատալոգի լրացում, երկրաշարժերի հիմնական տվյալների վերահաշվարկ։ Նոր արդիական համակարգչային ծրագրերի թեսթավորում՝ հետագայում կիրառելու նպատակով, տարածաշրջանային (Թուրքիա, Վրաստան, Ադրբեջան, Իրան) կայանների տվյալների համալրում՝  EMSC և ISC կազմակերպությունների տվյալների արխիվից։

Հրատարակումների թիվը`  1 

e-mail:  demirtshyanhovnatan@gmail.com 

 

Աշխատանքների ընդհանուր նկարագրություն.

Երկրակեղևի ժամանակակից շարժումների մոնիթորինգ՝

 • ՀՀ և հարակից տարածքների սեյսմիկ ակտիվության  մոնիթորիգ և ուսումնասիրություն:
 • Ակտիվ տեկտոնական ստրուկտուրաների և երկրակեղևի կառուցվածքի հնարավոր կապերի մոդելավորում:
 • Երկրակեղևի կառուցվածքի անհամասեռության ժամանակակից գեոդինամիկ ուսումնասիրությունները  և դրանց կապը Փոքր Կովկասի ակտիվ տեկտոնիկայի և հրաբխականության հետ:

Սեյսմոլոգիական մշտադիտարկման և ժամանակավոր ցանցի արդիականացում և անխափան աշխատանքի ապահովում: Գրանցված ալիքային պատկերների կուտակում, արխիվացում  համապատասխան միջազգային ֆորմատով, ալիքային պատկերների վերծանում, երկրաշարժի հիմնական պարամետրերի որոշում, լոկալ կատալոգի վարում: Երկրակեղևի կառուցվածքի անհամասեռությունների ուսումնասիրում սեյսմիկ տոմոգրաֆիայի մեթոդով: Երկրաշարժերի և ուսումնասիրվող տարածքի ակտիվ երկրաբանական պրոցեսների միջև եղած հնարավոր կապերի բացահայտում: Գեղամա լեռների տարածքում դիտարկվող սեյսմիկ պարսերի ուսումնասիրում: Երկրաշարժերի ֆոկալ մեխանիզմների հաշվարկ, լարվածադեֆորմացիոն դաշտի քարտեզագրում:

 

Մասնակցությունը միջազգային և տեղական նախագծերին

 1. “Մեծ Կովկասի բարձրացումը և սեյսմիկ կառուցվածքը”, միջազգային նախագիծ A-2334, ISTC, 2017-2023
 2. “Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի սեյսմիկ ցանցի ընդարձակումը” միջազգային նախագիծ, ՄԳՏԿ  KR-2452 – 2019, ISTC, 2020-2025
 3. “Գեոթերմալ էներգետիկ ռեսուրսների և բնական վտանգների գնահատումը Հայաստանում միջազգային նախագիծ  “Partnerships for Enhanced Engagement in Research, PEER, 2021-2023
 4. Վարդենիսի բարձրավանդակի հրաբխականության կոնցեպտուալ մոդելի մշակում, 18T-1E368, Գիտության Կոմիտե, 2018-2020
 5. Գեղամա բարձրավանդակի հրաբխականության երկրաքիմիական էվոլյուցիան, պոլիգեն տիպից մոնոգենի անցման բնույթը և Vp/Vs անհամասեռության  (հետերոգենետիկ) մոդելավորումը (Հայաստան),  21T-1E302, Գիտության Կոմիտե, 2021-2024
 6. Կոլիզիոն տիպի հրաբխականության յուրահատկությունների արտահայտումը Փոքր Կովկասի ֆլյուիդային համակարգերի ձևավորման իզոտոպային-երկրաքիմիական և երկրաջերմային բնութագրերում / 18RF-126 , Գիտության Կոմիտե,  2018

 

Վերջին 5 տարիների հրատարակված հոդվածներ և թեզիսներ

Հոդվածներ

 

 1. Sargsyan L., Meliksetian Kh., Metaxian J-P., Levonyan A., Grigoryan E., Toghramajian N., Nаvasardyan G., Manucharyan D., Gevorgyan M., Harutyunyan K., “Volcano-tectonic seismicity in continental collision zone: earthquake swarms in Gegham volcanic ridge (Aremnia)”,Proceedings NAS RA, Earth Sciences, 2021, v.74, N1, pp.3-19.
 2. Patrick Sugden, Khachatur Meliksetian, Ivan P. Savov, Dan Barfod, Marjorie Wilson, Charles Connor, Gevorg Navasardyan, Edmond Grigoryan, David Manucharyan // Post-collisional shift from polygenetic to monogenetic volcanism revealed by new 40Ar/39Ar ages in the southern Lesser Caucasus (Armenia) / Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2021, 107192, 107192.
 3. Khachatur Meliksetian, Iain Neill, Dan N. Barfod, Eilidh J.M. Milne, Emma C. Waters, Gevorg Navasardyan, Edmond Grigoryan, Valerie Olive, Nicholas Odling, Arkady Karakhanian // Pleistocene – Holocene volcanism at the Karkar geothermal prospect, Armenia / Quaternary Geochronology, 2021, 66, 101201
 4. Սարգսյան Լ.Ս., Սահակյան Է.Է., Գևորգյան Մ.Ռ., Բաբայան Հ.Ե., Գևորգյան Ա. Հ, Խաչկալյան Կ. Լ., Ջուհարյան Ա. Կ, Հարությունյան Կ.Ա, “2019թ. М4.8 մագնիտուդով Բավրայի երկրաշարժը եվ հետցնցումային ակտիվության ժամանակային մարումը”, ՀՀ, ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ Երկրի մասին, 2020, N3, էջ 19-32։
 5. Սահակյան Է․, Սարգսյան Լ․, Գևորգյան Մ․, «Ջավախքի հրաբխային լեռնաշղթայում «ենթադրյալ» խզվածքների սեյսմիկ ակտիվությունը և երկրաշարժերի ֆոկալ մեխանիզմների լուծումները», ՀՀ, ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ Երկրի մասին, N3, 2019, էջ 72-80։
 6. Meliksetian Kh., Nikogosian I., Jrbashyan R., Gevorgyan H., Navasardyan G., Grigoryan E., Mkrtchyan M. //Quaternary monogenic volcanism of the Kapan block: volcanology, geochronology and geochemistry (se part Republic of Armenia) / Proceedings NAS RA, Earth Sciences, 2018, 72 (2), 19-42.
 7. Shahinyan H. V., Meliksetian Kh. B., Lavroushin V. Y., Navasardyan G. Kh., Zaqaryan Sh. S., Gyulnazaryan Sh. A., Aidarkozhina A., Manycharyan D. A., Grigoryan E. S. // Additional and new data on some mineral waters of the RA and Artsakh Republic territories / Proceedings NAS RA, Earth Sciences, 2019, 72, 1, 21-56. 
 8. Sahakyan E., Sargsyan L., Babayan H., Gevorgyan M. “Study of the current seismic activity of the Volcanic Javakheti Highland (2005–2017)”; Sustainable development of mountain territories, Earth and planetary sciences, Environmental Sciences, V. 10; N 3(37); 2018, pp. 349-357.  
 9. Sahakyan E., “The features of stress field in the Javakheti volcanic highland determined by the earthquake focal mechanisms for the time period 2005-2017”, Earth Sciences, NAS RA, N2, 2018, pp. 38-51։
 10. Sargsyan L., Natasha E. Toghramadjian, and Alan L. Kafka; Cellular Seismology Analysis of Reservoir-Triggered Seismicity Associated with Armenian Dams, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 108, No. 5B, pp. 3126–3140, November 2018, doi: 10.1785/0120180014
 11. Sargsyna L.S., Seismic activity studies and seismic risk assessment for some operating dams in Armenia. Earth Sciences, N2, 2018, p 30-37 . 

 

Abstracts_conferences_2018_2022

  1. Meliksetian, K., Gevorgyan, H., Savov, I., Connor, C., Connor, L., Halama, R., Jrbashyan, R., Navasardyan, G., Grigoryan, E., and Ishizuka, O.: // Plinian eruption of the Middle Pleistocene Irind volcano, Armenia / 2021
  2. Meliksetian, K., Avagyan, A., Sahakyan, L., Galoyan, G., Melik-Adamyan, H., Hovhanissyan, A., Grigoryan, A., Grigoryan, T., Arakelyan, D., Shahinyan, H., Sahakyan, K., Hovakimyan, H., Atalyan, T., Grigoryan, E., Misakyan, M., and Avagyan, S. // Geological Hazards Focused Geopark Proposal, Armenia / 2021
  3. Igityan, H. Grigoryan, E. Arakelyan, S. Gevorgyan, M. Nazaretyan, S. Gabrielyan, A. // The impact of climate change on slope geological processes (with the example of Hovk community landslide) / 2021 / abstract, 35-37
  4. Meliksetian Kh., Sargsyan L, Sugden P, Tseng T-L, Savov I, Navasardyan G & Grigoryan E // Spatial Geochemical Variations of Quaternary Collision Related Volcanism of Armenia Linked with Seismic Data on Regional Crustal Thickness / Goldschmidt 2019, Barselona, 18-23 August, https://goldschmidt.info/2019/abstracts/abstractView?id=2019005170\
  5. Sahakyan E., Sargsyan L., Gevorgyan M., Igityan H., Babayan H., “Tectonic activity in the Javakheti volcanic highland” Second Caucasus Mountain Forum, 30 October – 1 November 2019, Ankara University, Ankara, Turkey
  6. Grigoryan E., Meliksetian Kh., Wolf D., Sahakyan L., Faust D., Sugden P., Savov I.P., Koopers A. // Late Middle Pleistocene tephra from Vei=6 eruption of Nemrut volcano (SE Turkey) preserved 350 km away in loess sequences in NE Armenia. / 2019
  7. Meliksetian Kh., Navasardyan G., Jrbashyan R., Savov I., Gevorgyan H., Manucharyan D., Grigoryan E., Misakyan M. // New geochronological data and interactions between polygenetic and monogenetic volcanism of Syunik and Vardenis volcanic uplands. / 2019
  8. Elya Sahakyan, Ara Levonyan, Mikayel Gevorgyan, and Hektor Babayan «Earthquakes focal mechanism and stress field pattern in the Javakheti volcanic highland»; Geophysical Research Abstracts; Vol. 20, EGU General Assembly, Vienna, 2018 
  9. Lilit Sargsyan, Khachatur Meliksetian, Jean-Philippe Metaxian, Ara Levonyan, Arkadi Karakhanyan, Hovnatan Demirchyan, Gevorg Navasardyan, Sos Margaryan, Michael Gevorgyan  and Hektor Babayan. Preliminary results of the analysis of earthquake swarms in Gegham volcanic ridge (Armenia). Geophysical Research Abstracts.  Vol. 20, EGU2018-417, 2018. EGU General Assembly 2018.
  10. Lilit Sargsyan. The seismic network of IGS. Working Meeting in IPGP, Paris, France, 2018
  11. Sahakyan E., Sargsyan L., Levonyan A., Babayan H., Gevorgyan M., Igityan H., “The current crustal stress field in the Javakheti volcanic highland”, “30 Years after the Spitak earthquake: Experience and Perspectives”; International Conference; 3-7 Dec., 2018, Yerevan, Armenia; Abstracts Volume; pp. 59.
  12. N.Toghramadjian, A. Kafka, L. Sargsyan. “Cellular seismology analysis of seismicity associated with operating Armenian dams” “30 Years after the Spitak earthquake: Experience and Perspectives”; International Conference; 3-7 Dec., 2018, Yerevan, Armenia; Abstracts Volume; pp. 96
  13. A. Karakhanyan, H. Babayan, S. Arakelyan, L.Sargsyan. “Input databases for the development of the Probabilistic Seismic Hazard Assessment for the Republic of Armenia”. “Cellular seismology analysis of seismicity associated with operating Armenian dams” “30 Years after the Spitak earthquake: Experience and Perspectives”; International Conference; 3-7 Dec., 2018, Yerevan, Armenia; Abstracts Volume; pp. 83.
  14. L. Sargsyan, H. Babayan, M. Gevorgyan, E. Sahakyan, and H. Igityan “The network of geodynamic and seismological observations of the Institute of Geological sciences, NAS of RA” “30 Years after the Spitak earthquake: Experience and Perspectives”; International Conference; 3-7 Dec., 2018, Yerevan, Armenia; Abstracts Volume; pp. 59.
  15. H. Igityan, M. Gevorgyan, and E. Sahakyan “Study of near-surface active fault structures in the regional compression and extension zones of the Lesser Caucasus (by the example of the active Pambak-Sevan-Syunik fault)” “30 Years after the Spitak earthquake: Experience and Perspectives”; International Conference; 3-7 Dec., 2018, Yerevan, Armenia; Abstracts Volume; pp. 46.