Գեոարխեոլոգիայի և գեոմոնիտորինգի լաբորատորիա

Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ
Սեյսմոլոգիա

Լաբորատորիայի մասին

Բարի գալուստ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Երկրաբանական Գիտությունների Ինստիտուտի Գեոարխեոլոգիայի և գեոմոնիտորինգի լաբորատորիա կայք-էջ:

Գեոարխեոլոգիայի և գեոմոնիտորինգի լաբորատորիան կազմավորվել է 2007թ. հունվարին, ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻտնօրեն Ա. Կարախանյանի 03.01.2007թ. թիվ 2 հրամանով` համաձայն ՀՀ ԳԱԱ  բնական գիտություններիբաժանմունքի բյուրոյի 14.12.2006թ. նիստի թիվ 14 որոշման: