Գեոարխեոլոգիայի և գեոմոնիտորինգի լաբորատորիա/Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

Լաբորատորիայի մասին Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները Միջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքները Հրատարակումներ
Սեյսմոլոգիա

Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

 

ԳԱԱ ԵԳԻ սեյսմոլոգիական դիտացանցը

Սեյսմիկ և GPS կայանի ընդհանուր տեսքը

Սեյսմոլոգիական և երկրադինամիկ ցանցի տվյալների մշակման արդյունքները

Դաշտային երկրաֆիզիկական չափումներ (MASW, գեոռադարային,  GPS սեսսիոն):

Երկրաֆիզիկական չափումների տվյալների մշակման արդյունքները (մակերևույթային ալիքների բազմակապուղի վերլուծություն (MASW), գեոռադարային հանույթով առանձնացված անոմալիա)

Սողանքի կայունության հաշվարկ (Կարմիր գույնով նշված է ամենաանկայուն տեղամասը)
 
 
Գրունտային ջրերի ընդհանրացված պիեզոմետրիկ մակարդակը
 
 
Ջրամբարի պատվարի եռաչափ մոդելը և տեղեկատվական շերտերի ընդհանուր պատկերը
 
 
Սողանքի և նրա հարակից տարածքի 3D  մոդելը
 
 
Առանձնացված հեռանկարային հնագիտական տեղամասերը  գևոռադարային հանույթների օգտագործմամբ և  դրանց պեղման արդյունքները