Լիթոլոգիայի և Ռեգիոնալ երկրաբանության լաբորատորիա/Միջազգային համագործակցություն

Լաբորատորիայի մասինՔարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքներըՀրապարակումներ

Միջազգային գիտական համագործակցություն և դրամաշնորհներ


2018-2020թթ. 18RF-090, “Հայաստանի էոցենի միկրոբրածոների և լիթոֆացիայի համալիր ուսումնասիրությունը որպես հիմք հյուսիս-արևելյան Թետիսի պալեոաշխարհագրական և պալեոկլիմայական միջավայրի վերականգնման համար”:

18A-1e41, “Շիրակի և Նորատուսի դիատոմիտների ուսումնասիրությունը՝ պլիոցեն – չորրորդական պալեոմիջավայրի վերականգման համար”

2015թ.- 2017թ. Միջազգային հետազոտական խումբը (IRG) ծրագիր, Հայկական կողմի ֆինանսավորումը Գիտության Պետական Կոմիտեի կողմից
Թեմա: 
Փոքր Կովկասի լեռնաշղթայի երկրադինամիկ զարգացումները՝ ազդեցությունը բնական ռեսուրսների, ակտիվ տեկտոնիկայի և ռիսկի վրա:

2015թ.-2017թ. ՀՀ ԿԳՆ  ԳՊԿ (Գիտության Պետական Կոմիտե) 15T-1E041 ծածկագրով թեմատիկ ֆինանսավորմամբ ծրագիր:
Թեմա: Սևանի ավազանի հարավ-արևմտյան հատվածի կառուցվածքային և շերտագրական առանձնահատկությունները տեկտոնական զարգացման տեսանկյունից

2015թ.-2017թ. Հայ (ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-)-ռուսական (ՀՀՌՀ) 15RF-078 ծածկագրով ծրագրի ղեկավար Լ. Սահակյան 
Թեմա: Հայաստանի պալեոգենի համալիր զոնալ սխեմայի մշակում՝ ըստ միկրոֆաունայի, Տեթիսի և Պարատեթիսի նստվածքների մանրամասն համահարաբերակցությամբ և հնաշխարհագրական վերակառուցումներով::

2012թ.- 2014թ. Միջազգային հետազոտական խումբը (IRG) ծրագիր: Հայկական կողմի ֆինանսավորումը Գիտության Պետական Կոմիտեի կողմից
Թեմա: Փոքր Կովկասի լեռնաշղթայի երկրադինամիկ զարգացումները՝ ազդեցությունը բնական ռեսուրսների, ակտիվ տեկտոնիկայի և ռիսկի վրա

2013թ.-2015թ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 13-1E214  ծածկագրով թեմատիկ ֆինանսավորմամբ ծրագիր 
Թեմա: 
«Կառուցվածքային ժառանգականության դերը հարավ-արևելյան Միջին-արաքսյան միջլեռնային գոգավորության երկրադինամիկական զարգացման մեջ սալերի տեկտոնիկայի տեսանկյունից»:

2013թ.- 2014թ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ – Գերմանական (ԳԿՀԴՆ) 12GE-001 ծածկագրով ծրագրի ղեկավար Լ. Սահակյան:
Թեմա:
 Շրջակա միջավայրի փոփոխությունների վերակառուցումը ըստ լյոս-պալեոբնահող մերկացումների (Հայաստան):

2011թ.-2012թ. DARIUS միջազգային ծրագիր: 
Թեմա:
 Փոքր Կովկասից դեպի հյուսիս-արևմտյան Իրանի լեռնաշղթա – կառուցվածքը, տեկտոնիկան և երկրադինամիկ էվոլյուցիան: 

01.11.2010թ.-01.07.2011թ. հետ-դոկտորական աշխատանքի համար ֆրանսիական կառավարության կրթաթոշակ (BGF) Լ. Սահակյան: 
Թեման:
 Հայաստանի Հանրապետության Էոցենի հասակի մագմատիկ ապարների պետրոլոգիան, երկրաքիմիան և առաջացման երկրադինամիկ սցենարը: 

2006թ.-2007թ. ECO-NET n° 12542NB ծրագրի մասնակից:  
Թեմա: Սլիցիումային պլանկտոն կենսաբազմազանությունը և կապը կլիմայական փոփոխությունների հետ: 

Համագործակցություններ

ECO-NET, MEBE, GDRI, DARIUS, LIA, DFG, SCS-BMBF (ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ԳԿՀԴՆ) ծրագրերի շրջանակներում լաբորատորիայի աշխատակիցները համագործակցում են Փարիզ VI, Լիլ 1, Նից-Սոֆիա Անտիպոլիս, Մոնտպելլիե 2, Հոլանդիայի Ուտրեխտի, Ավստրիայի՝ Վիենա և Գրաց, Բելգիայի Կանթ, Գերմանիայի Դրեզդենի տեխնոլոգիական, Գիսենի Ժուստուս-Լայբիգ համալսարանների, Իրանի Երկրաբանական ուսումնասիրությունների (GSI)  ինստիտուտի, Նանկինի ինստիտուտի պալեոկենսաբանության և շերտագրության հիմնական պետական լաբորատորիայի, Վուհանի Երկրի մասին գիտությունների համալսարանի (Չինաստան), Վ. Ի. Վերնադսկու անվան Պետական Երկրաբանական թանգարան,ՌԳԱ գործընկերների հետ: