Լիթոլոգիայի և Ռեգիոնալ երկրաբանության լաբորատորիա/Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

Լաբորատորիայի մասինՔարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքներըՀրապարակումներ

Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

Հյուսիսային Հայաստանի 1:200000 մասշտաբի երկրաբանական քարտեզ
Սևանի լեռնաշղթայի երկրաբանական քարտեզ
Կաճաճկուտի հանքային դաշտի 1:2000 մասշտաբի երկրաբանական քարտեզ
Տեսարան Վայոց Ջորի բնությունից, ջրվեժ Ջրովանքի հարևանությամբ
Տուրոնի կարմրավուն կոնգլոմերատները Գնիշիկ գետի ձախ վտակի վերին հոսանքում (աշխատանքային պահ)
Էոցենի շերտերի ուսումնասիրումը
Վերին կավճի նստվածքները Գնիշիկ գետի կիրճում, Նորավանքի մոտակայքում
Ծալքավորություն Պալեոզոյան հասակի նստվածքներում
Վերին կավճի, տուրոնի հասակի կարմրավուն կոնգլոմերատները Ջրովանքի ձորի ձախ ափին
Պալեոզոյան և պալեգենի նստվածքների շերտագրական աններդաշնակության սահման
Վերին կավճի կարմրագույն կոնգլոմերատները Գնիշիկ գետի վերին հոսանքում
2000X LED Lab Trinocular Compound Microscope w 3D Mechanical Stage + 5MP Camera
20X-40X-80X Trinocular Stereo Microscope with Top & Bottom Lights