Լիթոլոգիայի և ռեգիոնալ երկրաբանության լաբորատորիա/Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները

Լաբորատորիայի մասինՔարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական արդյունքներըՀրապարակումներ

Գիտական անձնակազմը և ուղղությունները

Սահակյան Լիլիթ – Լիթոլոգիայի և ռեգիոնալ երկրաբանության լաբորատորիայի վարիչ, Երկրաբ.գիտ. թեկնածու:
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ նստվածքագիտություն, լիթոդինամիկա, երկրաքիմիա, միկրոբիալիթներ, օֆիոլիթային գոտիների լիթոլոգիա, չորրորդական երկրաբանություն, պալեոմիջավայր, լամպրոֆիրներ:
Հրատարակումների թիվը` 1 մենագրության, 50 հոդվածների հեղինակ, համահեղինակ, որոնցից 34-ը արտասահմանյան ամսագրերում:
e-mail: lilitsahakyan@yahoo.com Lilit.Sahakyan@geology.am
https://www.researchgate.net/profile/Lilit_Sahakyan2

Ստեփանյան Ժաննետա – Երկրաբ. – հանք. գիտ. թեկն., ավագ. գիտ. աշխ.
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ Նստվածքային և հրաբխանստվածքային ֆորմացիաների առաջացման օրինաչափություններ, դրանց հետ կապված օգտակար հանածոների ծագումնաբանություն:
Հրատարակումների թիվը` 57 գիտական աշխատանք, որոնցից 6-ը մենագրություն, 5-ը համահեղինակությամբ
e-mail: janeta.stepanyan@gmail.com

Վարդանյան Սարգիս – Երկրաբ. գիտ. թեկնածու, գիտ. աշխատող
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը- կառուցվածքային երկրաբանություն, տեկտոնիկա, շերտագրություն:
Հրատարակումների թիվը` 9
e-mail: vardanyansargis89@gmail.com


Հովակիմյան Հայկ – ԳԱԱ ԵԳԻ ասպիրանտ, կրտսեր գիտաշխատող
Ատենախոսության վերնագիրը՝ Սիսիանի և Սևանի ավազանների չորրորդական նստվածքների շերտագրությունը և պալեոմիջավայրի երկրաբանական պայմանների վերականգնումը
Ուսումնասիրման ոլորտը՝ չորրորդական նստվածքագիտություն, դիատոմիտների ուսումնասիրությունը հնաէկոլոգիական տեսանկյունից
Հրատարակումների թիվը`5 հոդված,
e-mail: hghovakimyan@gmail.com


Գրիգորյան Տարոն – ԳԱԱ ԵԳԻ հայցորդ, կրտսեր գիտաշխատող
Ատենախոսության վերնագիրը՝ Հարավային Հայաստանի պալեոգենի նստվածքային ավազանի կենսաշերտագրությունը ըստ պլանկտոն ֆորամինիֆերների և էվոլյուցիան
Հրատարակումների թիվը`9 հոդված
e-mail: grigoryantar@mai.ru


Սահակյան Քրիստինա– լաբորանտ, հետաքրքրությունների շրջանակը- արխեոպալինոլոգիա՝ ծաղկափոշու, ֆիտոլիտների ուսումնասիրություններ,
պալեոպալինոլոգիա
Հրատարակումների թիվը` 5 հոդված,

e-mail: sahakyankristina@gmail.com
https://www.researchgate.net/profile/Kristina_Sahakyan


Հայրապետյան Արեգնազ– կրտսեր գիտաշխատող
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը- նստվածքային ապարների միներալոգիա, պետրոգրաֆիա
e-mail: Areghay74@gmail.com
Հրատարակումների թիվը` 1 հոդված,


Սուքիասյան Աննա – ճարտարագետ երկրաբան
հետաքրքրությունների շրջանակը- միկրոբիալիթներ
e-mail: suqiasyananna@gmail.com
Հրատարակումների թիվը` 2 հոդված,


Բադասյան Ինգա – ճարտարագետ երկրաբան
հետաքրքրությունների շրջանակը- մակրոանողնաշարավորներ (գաստրոպոդներ, խեցգետնակերպեր)
e-mail: bingae25@gmail.com

Գիտական ուղղությունները


1. Պլիոցեն-չորրորդական պալեոլճերի, քամու նստվածքակուտակման լիթո-ֆացիալ անալիզ, պալեոմիջավայրի երկրաբանական պայմանների վերականգնում: Դիատոմների ուսումնասիրություններ:
2. Սևանա լճի պալեոմիջավայրի պայմանների վերականգնում: Միկրոբիալիթներ, պալեոպալինոլոգիա:
3. Պալեոգենի նստվածքակուտակման լիթոֆացիալ անալիզ, պալեոմիջավայրի վերականգնում: Պլանկտոն ֆորամինիֆերների ուսումնասիրություններ:
4. Պալեոզոյան նստվածքների լիթոշերտագրություն, պալեոմիջավայրի վերականգնում: