Հրաբխագիտության լաբորատորիա/Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

Լաբորատորիայի մասինՔարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ
Գիտական անձնակազմը և ուղղություններըՄիջազգային համագործակցություն
Գիտական ուսումնասիրությունների խնդիրներըՀրատարակումներ

Քարտեզներ և գրաֆիկական պատկերներ

Սյունաձև անջատումներ բ ազալտային տրախիանդեզիտների լավային հոսք ում (Գառնի գ յուղի մոտ , Ազատ գետի կիրճ,)
Արագած պոլիգեն հրաբուխի հյուսիսային գագաթ
Պեմզաների հաստվածք, Իրինդ հրաբուխ
Պլեյստոցենի հասակի խարամային հրաբուխների խումբ, Գեղամա լեռնաշղթայի հյուսիսային հատված
Տուֆերի և լավային հոսքի ներդաշնակ փոխհարաբերություն (Բաղրամյան գյուղի մոտակայք, Արմավիրի մարզ,)
Ռիոլիթային կազմի պիրոկլաստիկ նյութի` պերլիտների հաստվածք, Արտենի հրաբուխ
Նեկ Իրինդ հրաբուխի բովանցքում Արագածոտն մարզ
Հոլոլոցենի հասակի Փորակ հրաբուխի լավային հոսք, թափված Ալ-լիճ, Վարդենիսի լեռնաշղթա
Նազելի հրաբուխի հոլոցենի հասակի լավային հոսք, Սյունիքի լեռնաշղթա
Հոլոցենի հասակի Փորակ հրաբուխ, Վարդենիսի լեռնաշղթա